Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 1993/94:Ju207 av Holger Gustafsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju207 av Holger Gustafsson kds Ekonomisk brottslighet Den ekonomiska brottsligheten åderlåter samhällets resurser på tiotals miljarder kronor varje år. Konkurrensförhållandena i näringslivet snedvrids och irreguljära förmögenhetsöverföringar kommer till stånd. Såväl rättssäkerheten som


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju206 av Ingbritt Irhammar och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju206 av Ingbritt Irhammar och Marianne Jönsson c Sexualbrott mot barn Under det gångna året har i några mål vid våra domstolar uppmärksammats gränsdragningen mellan olika sexualbrott mot barn. Det gäller särskilt mellan brotten våldtäkt 6 kap. 1 brottsbalken å ena sidan, och brotten


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju205 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju205 av Maud Björnemalm m.fl. s Kriminal- och polisregister Det har förekommit och förekommer i massmedia reportage om svenska män som genom förmedlingsbyråer eller klubbar fått kvinnor från olika länder, t.ex. Polen, Ryssland, Filippinerna och Thailand, att komma till Sverige. Denna


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju204 av Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju204 av Kurt Ove Johansson s Missbruk av nödraketer I samband med påsk- och nyårshelgerna avfyras inte bara smällareoch fyrverkerier utan också ett stort antal nödraketer. För personalen vid sjöräddningen är det i vissa situationer omöjligt att avgöra om nödraketerna skjuts upp från


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju203 av Bengt Rosén (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju203 av Bengt Rosén fp Polisdistrikten För en rationell och kostnadseffektiv brottsbekämpning är det viktigt att polis, åklagare och domstolspersonal samarbetar på ett bra sätt. En grundförutsättning härför är att polisdistrikt, åklagardistrikt och tingsrätternas domkretsar är samordnade.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju202 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju202 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Regler för fyrverkerivaror I proposition 1992/93:210 om ny ordningslag m.m. föreslog regeringen bl.a. att det tidigare gällande generella tillståndskravet vad gäller användning av fyrverkerier inom områden med detaljplan skulle upphävas.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju201 av Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju201 av Ingela Mårtensson fp Personalkontroll Varje land måste skydda sig mot spioner, terrorister och andra som hotar landets säkerhet. Därför gäller det att ha en fungerande personalkontroll, dvs. det måste finnas en kontroll av att de personer som har känsliga befattningar inom t.ex.


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------1993/94:AU13 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FöU9 1993/94:JoU22 1993/94:JoU30 1993/94:JuU20 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KU22 1993/94:KU28 1993/94:KU45 1993/94:LU22 1993/94:NU15 1993/94:NU17 1993/94:SfU12 1993/94:SfU14 1993/94:SfU24 1993/94:SfU25 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32 1993/94:UbU17 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 56 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A813 av Christer Lindblom m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A813 av Christer Lindblom m.fl. fp Jämställdhetspolitiken Demokrati och kvinnorörelse är två blommor sprungna ur samma rotAnna WhitlockKärnan i liberalismen är att var och en skall ha möjlighet att bestämma över sitt liv så länge det inte skadar andra. Liberaler vill undanröja hinder som


Utskottsberedning: --------1993/94:AU17 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A458 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A458 av Lennart Rohdin fp Sysselsättningen i Gävleborgs län Järnet och skogen dominerar fortfarande den ekonomiska utvecklingen i Gävleborgs län. Det har gjort länet särskilt sårbart för konjunkturväxlingar och vikande exportutveckling. Gävleborg drabbades därför tidigare och hårdare


Utskottsberedning: --------1993/94:AU13 1993/94:JuU21 1993/94:NU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A457 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A457 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Åtgärder för sysselsättningen i Västmanland m.m. Orolig tjej på 20 årbeskriver i en insändare i en av länets tidningar sina tankar som arbetslös: Traska till arbetsförmedlingen, där få rådet: Sök jobb.Hämta platsjournal. Glosögt ögna igenom den tunna utgåvan


Utskottsberedning: ------1993/94:AU13 1993/94:JoU15 1993/94:JoU30 1993/94:JuU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A429 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A429 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson s Näringslivet i Dalsland Dalslands näringsliv baseras i hög grad på skogsindustrin och bilindustrins underleverantörer, åtgärder för att stödja utvecklingen i dessa branscher föreslås i andra motioner. Näringslivet i övrigt präglas av att andelen


Utskottsberedning: --1993/94:AU13 1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A36 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A36 av Hans Göran Franck m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet Regeringen lägger först nu fram sin proposition om åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet trots att ett förslag


Utskottsberedning: ----1993/94:JuU13 1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A35 av Karl Gustaf Sjödin och Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A35 av Karl Gustaf Sjödin och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet I tidigare motioner har vi föreslagit förbud mot rasistiska organisationer 1992/93:Ju620, Sf22 och begärt att regeringen skulle


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A34 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A34 av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet Regeringen föreslår nu en arbetsrättslig lag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden samt att rasistiska motiv för ett brott skall utgöra en


Utskottsberedning: -------1993/94:AU9 1993/94:JuU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju15 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju15 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. Inledning Alkolhol och trafik hör inte ihop. Att visa hänsyn, omdöme och ansvar är grundläggande förutsättningar för ett trafiksäkert beteende. Alkohol och andra droger bidrar till att sätta ner förarens


Utskottsberedning: -----1993/94:JuU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju14 av Elver Jonsson (fp) och Rune Thorén (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju14 av Elver Jonsson och Rune Thorén fp, c med anledning av prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m Propositionen innehåller många bra förslag när det gäller grovt rattfylleri. Allmänheten har länge krävt skärpta straff i samband med rattfylleri. Propositionen visar att regeringen har


Utskottsberedning: -1993/94:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju13 av Jerry Martinger (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju13 av Jerry Martinger m med anledning av prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. I lagen 1976:1090 om alkoholutandningsprov föreslås ändringar som bland annat syftar till att öka antalet trafiknykterhetskontroller. I 1 anges under vilka förutsättningar s k bevisprov får tas. Med bevisprov


Utskottsberedning: -1993/94:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju12 av Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju12 av Hans Göran Franck s med anledning av prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. Regeringens proposition 1993/94:44 om grovt rattfylleri m.m. innehåller viktiga ändringar i trafikbrottslagen och i brottsbalken när det gäller vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju11 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju11 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. I propositionen behandlas en rad förslag om straff för vissa trafikbrott. Främst skärps straffen för rattfylleri, och promillegränserna sänks. Av det totala antalet dödsolyckor är ca 30 procent


Utskottsberedning: -1993/94:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation