Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 1993/94:T903 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:T903 av Sten Söderberg Kvarterspoliser för parkeringsövervakning I motionen föreslås att lapplisorna byts ut mot kvarterspoliser. Många bilister anser att lapplisorna är ett problem och att de gör mer skada än nytta. Dessutom kan många inte frigöra sig från tanken att ett stort antal


Utskottsberedning: -----1993/94:JuU19 1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T414 av Alwa Wennerlund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:T414 av Alwa Wennerlund kds Trafiksäkerheten Inledning Trafiken skördar ungefär 600 dödsoffer varje år. Till detta ska läggas ett stort antal skadade personer. Före sommaruppehållet tog riksdagen ett beslut om inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet inför 2000-talet. Beslutet innebär


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU19 1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T224 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T224 av Sven-Gösta Signell m.fl. s Trafikpolitiken Sammanfattning I motionen redovisar vi vår syn på utvecklingen av kommunikationerna i vårt land. Vi föreslår att en nationell plan för kommunikationerna skall utarbetas liksom en strategi för ett miljöanpassat trafiksystem. Vi föreslår


Utskottsberedning: -------------------------------1993/94:JuU19 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU26 1993/94:TU27 1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T215 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T215 av Hans Stenberg m.fl. s Västernorrlands infrastruktur m.m. Politik för arbete åt alla i Västernorrland Sammanfattning I motionen presenteras förslag till åtgärder för att trygga sysselsättningen både på kort och lång sikt. För att på kort sikt möta den snabbt ökande arbetslösheten


Utskottsberedning: --------------1993/94:AU13 1993/94:JuU17 1993/94:NU15 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU14 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So447 av Lars Svensk (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So447 av Lars Svensk kds Åtgärder mot dopning Dopning har under senare år fått ett allt fastare grepp om våra ungdomar. Mediciner avsedda för djur samt cancermediciner hör till de preparat som brukas i stora doser. Det anses inte ovanligt att så stora doser som hundra gånger vad som


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU19 1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.


Utskottsberedning: ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, s, v, -, m, nyd, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v, Sexuella övergrepp på barn Inledning Sexuella övergrepp sker mot barn i alla åldrar, inom och utom familjen, vid enstaka tillfällen eller upprepat, som enskild handling eller i kombination med andra brott. Kort sagt, någon entydig


Utskottsberedning: ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU25 1993/94:SoU30
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf626 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf626 av Jan Erik Ågren m.fl. kds Flyktingpolitiken Som de flesta andra länder har Sverige under tidernas lopp tagit emot invandrare. Sedan andra världskriget har vårt land haft en mer generös inställning till flyktingar än många andra länder. I slutet av andra världskriget ökade invandringen


Utskottsberedning: ------------1993/94:JuU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf622 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf622 av Gudrun Schyman m.fl. v Flyktingpolitiken m.m. Sammanfattning I motionen framhålls att en human och solidarisk flyktingpolitik är fundamental i försvaret av principen om alla människors lika värde. Krav ställs på regeringen att i FN verka för skapandet av en kompletterande flyktingkonvention


Utskottsberedning: -----------------------------------------1993/94:JuU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SfU21 1993/94:SoU20 1993/94:SoU29 1993/94:SoU32 1993/94:UU15 1993/94:UU19 1993/94:UU20 1993/94:UU26 1993/94:UU27
Riksdagsbeslut (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf616 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf616 av Gudrun Schyman m.fl. v Invandrarpolitiken Den svenska invandrarpolitiken är sedan år 1967 reglerad för utomnordiska medborgare. De nu gällande riktlinjerna lades fast av riksdagen 1979 och konfirmerades vid riksmötet 1983/84 prop. 1983/84:144, SfU30, rskr. 410Målet för invandrarpolitiken


Utskottsberedning: ---------1993/94:AU11 1993/94:JuU13 1993/94:KU22 1993/94:KU50 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N246 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N246 av Inga Berggren och Per Stenmarck m Likabehandling av bevakningsföretag Regeringen tillsatte förra året en utredning som har till uppgift att överväga om kommuner och enskilda kan ges en större roll inom det trygghetsskapande arbetet i samverkan med polisen. Till denna krets skall


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU19 1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K445 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, -, m, nyd, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:K445 c3av Margareta Israelsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v, c0Barnpornografi Efter beslaget av barnpornografi i den så kallade Huddingehärvan i juni 1992har vi haft en intensiv debatt kring kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi. I debatten har regeringen hänvisat till


Utskottsberedning: ------1993/94:JuU19 1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K436 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:K436 av Gudrun Schyman m.fl. v Barnpornografi Det är idag kriminaliserat att med spridningsuppsåt skildra barn i pornografisk bild eller sprida sådan bild. Innehav är inte kriminaliserat. Vänsterpartiet har tidigare krävt att regeringen skyndsamt skulle lägga fram förslag om kriminalisering


Utskottsberedning: ----1993/94:JuU25 1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K415 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:K415 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp Barnpornografi 1. Inledning Under senare år har antalet avslöjanden om spridning av barnpornografiska material ökat. Barnpornografiskt material omfattar tidskrifter, kortfilmer, spelkort, fotografier och framför allt videofilmer. Under senaste tiden


Utskottsberedning: ----1993/94:JuU25 1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju811 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju811 av Ingvar Carlsson m.fl. s Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Innehåll Sammanfattning 2 Ekobrottsligheten har blivit en samhällsfara2 Kampen mot ekobrottsligheten prioriteras3 Taxi- och transportbranschen4 Hotell- och restaurangbranschen4 Myndigheternas insatser5 Polisen5


Utskottsberedning: ------------------------1993/94:JuU19 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:LU20 1993/94:LU23 1993/94:LU32 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju809 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju809 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kriminalpolitiken Innehåll Sammanfattning2 Allmänna utgångspunkter, regeringens politik2 Prioriteringar4 Den internationella utvecklingen5 Brottsutvecklingen och det kriminalpolitiska reformarbetet7 Brottsutvecklingen7 Det kriminalpolitiska reformarbetet7


Utskottsberedning: -------------------------------1993/94:FöU9 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju808 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju808 av Gudrun Schyman m.fl. v Besparingar i den statliga administrationen Ett radikalt parti som Vänsterpartiet måste i riksdagen ständigt vara berett att granska den statliga verksamheten, speciellt i ett läge där den offentliga sektorns ekonomi är ansträngd. Arbetslösheten har nu nått


Utskottsberedning: -----1993/94:BoU13 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:KU29 1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju807 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju807 av Magnus Persson s Stöd till brottsoffer För innevarande budgetår har ett ramanslag på drygt 7 miljoner kronor anvisats för Brottsskadenämndens förvaltningskostnader. I en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria Brottsofferfond föreslås bl.a. att en brottsofferfond skall


Utskottsberedning: --1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju806 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju806 av Marianne Carlström m.fl. s Övergrepp mot kvinnor och barn Brott och våld mot kvinnor och barn har debatterats mycket under senare år. En del av debatten handlar om förståelsen av dessa brott hos dem som har att undersöka och utreda dessa brott. Kvinnor och barn är ofta i beroendeställning


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation