Dokument & lagar (582 träffar)

Motion 1993/94:Jo73 av Karin Starrin och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo73 av Karin Starrin och Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Svenska sågverksindustrin domineras av mindre och medelstora företag ofta belägna i landets skogsbygder där


Utskottsberedning: -1993/94:JoU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo72 av Sören Norrby (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo72 av Sören Norrby fp med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Inledning Genom propositionen ges bullerfrågorna för första gången en samlad politisk behandling i riksdagen, vilket hälsas med tillfredsställelse av oss som länge engagerat oss i dem. Buller är ju en


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo71 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo71 av Lennart Fridén m med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Det kan konstateras att det är en efterlängtad proposition, när regeringen nu lagt fram förslag om en handlingsplan mot buller. Vid en förfrågan som jag gjorde för några år sedan till miljö- och hälsoskyddsnämnder


Utskottsberedning: -1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo70 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo70 Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Bullret fortsätter Regeringens proposition är mycket väsen för ingenting. Regeringens proposition om buller ställer in sig i raden av miljöpropositioner som är tämligen meningslösa. Av de effektiva förslag


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Buller i vissa fritidsmiljöer I propositionen redovisar regeringen förslag på åtgärder mot buller i fjällområden och skärgården m.m. utifrån regeringens skrivelse 1993/94:175. Regeringens förslag i


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo68 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo68 av Max Montalvo nyd med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd I propositionen föreslås att detta skydd utvidgas till att även omfatta livsvillkoren för växter och djur. Ny Demokrati anser att det är viktigt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo67 av Holger Gustafsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo67 av Holger Gustafsson kds med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Inledning Nyligen har allemansrätten förts in som en grundläggande rättighet i vår lands grundlag. Detta för att betona denna sedvanerätts djupa rötter och stora vikt för vårt land. Ett eventuellt medlemskap


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Regeringen har presenterat en proposition om förändrat strandskydd. Riksdagen skall ta ställning till ett förslag om ändring av strandskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen. Lagändringen innebär att strandskyddet


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo65 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo65 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Försämra inte strandskyddet Vänsterpartiet behandlade i en riksdagsmotion från januari 1994 1993/94:Jo677 strandskyddet. Vi hänvisar till den för närmare information. Vi konstaterar nu att starka markägarintressen


Utskottsberedning: --1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo64 av Inger Hestvik och Ingrid Andersson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo64 av Inger Hestvik och Ingrid Andersson s med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Inledning Den genetiska forskningen och utvecklingen är en av de mest lovande vetenskapliga landvinningarna. De nya kunskaperna öppnar helt nya möjligheter att förstå


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo63 av Rosa Östh (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo63 av Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer I propositionen föreslås en lag om genetiskt modifierade organismer. Genom den föreslagna lagen införlivas regler i två EG-direktiv som rör innesluten användning och avsiktlig utsättning av


Utskottsberedning: -1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Den genetiska forskningen och utvecklingen är en av de mest lovande vetenskapliga landvinningarna. De nya kunskaperna öppnar helt nya möjligheter för att förstå och därmed lösa


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo61 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo61 av Siw Persson fp med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Det är bra att regeringen nu lägger fram ett förslag till en övergripande gentekniklag. Ett problem med förslaget är dock att alltför många beslut överlämnas till regeringen och myndigheter


Utskottsberedning: --1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo60 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo60 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Åtgärder för en säker utveckling av biotekniken Det är inte kända negativa effekter från användandet av avancerad bioteknik, som är anledningen till att samhället sätter ramar för verksamheten.


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo59 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo59 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m. Bakgrund Älgjakten har under de senaste 20 30 åren bedrivits i olika former och försök. Från att uteslutande ha bedrivits som allmän jakt under en kort tid som regeringen bestämde kan jakten


Utskottsberedning: -1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo58 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo58 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m. I propositionen förslås i huvudsak endast att de nuvarande generella jaktområdena skall registreras som B- områden med tilldelning av ett valfritt djur vuxen eller kalv om året under kort jakttid.


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo57 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo57 av Leo Persson m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. Regeringens skrivelse 1993/94:175 tar upp förslag från den s.k. Bullerutredningen och föreslår att länsstyrelserna ska ges uppdraget att utifrån Bullerutredningen utforma


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo56 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo56 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. Regeringens skrivelse innehåller en rad förslag för översyn av områden i fjällen i syfte att begränsa trafiken med snöskotrar m.m. och flyg. Länsstyrelserna ska precisera


Utskottsberedning: -1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo55 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo55 av Lennart Rohdin fp med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällvärlden och skärgårdar m.m. I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse över de åtgärder man avser att vidta för att bekämpa buller i främst fjällvärlden och i skärgården. Detta görs med anledning av


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation