Dokument & lagar (6 236 träffar)

Motion 1999/2000:Ub45 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub45 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Inledning Rätten till barnomsorgsplats är en väsentlig del i en god familjepolitik. En flexibel barnomsorg möjliggör för bägge föräldrarna att yrkesarbeta. För kvinnorna ger barnomsorgen tillsammans


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub44 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub44 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Inledning Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familje- politiken. Alla skall ha möjlighet att välja den barnomsorgsform som passar de egna förhållandena bäst.


Utskottsberedning: ----------2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub43 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub43 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. I ett levande och vitalt samhälle måste alla, såväl kvinnor som män, få möjlighet att komma till sin rätt, både som yrkesverksamma och som familjemedlemmar. Barnens behov av omsorg och trygghet


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub42 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub42 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Sammanfattning Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Det är också föräldrarna som genom fostran och omsorg måste ta ansvar för barnens personliga utveckling och bl.a. förbereda dem


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub41 av Alice Åström (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub41 av Åström, Alice v med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 1 Inledning En av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda människor mot övergrepp av olika slag. I detta uppdrag ingår givetvis inte


Utskottsberedning: -2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub40 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub40 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen en ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,


Utskottsberedning: -2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub39 av Christina Axelsson och Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub39 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Det är viktigt att alla barn ges en god uppväxt. Förskoleverksamheten skall erbjuda barnen en del av uppväxten men också en start i det


Utskottsberedning: --2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub38 av Monica Green och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub38 av Green, Monica s med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Proposition 1999/2000:123 är ett steg i rätt riktning för att öka skyddet mot att personer som dömts för vissa brott anställs i den verksamhet,


Utskottsberedning: --2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T33 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T33 av Bergström, Sven c med anledning av prop. 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin Att skydda Östersjön från negativ miljöpåverkan är av yttersta vikt för både nu levande och kommande generationer. Östersjön ger upphov till arbetstillfällen för många yrkesgrupper samtidigt


Utskottsberedning: ---2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T32 av Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T32 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin En bättre miljö i Östersjön är självfallet angeläget och viktigt. Problemet med Helsingforskonventionen och den följande Östersjö- strategin är att man utgått från de problem som finns i


Utskottsberedning: -2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf27 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf27 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. 1 Vissa ändringar i lagen om allmän försäkring m.m.inkomstgrundad ålderspension och i införadelagen I propositionen föreslås bl.a. att bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf26 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf26 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. Höj den skäliga levnadsnivån i SBTP ytterligare I syfte att i viss mån kompensera för sin försämring av läkemedelsförsäk- ringen genomförde regeringen en höjning av


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf25 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf25 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:118 Underhållsstöd vid växelvis boende Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det värdefullt för barnet att få träffa föräldern ofta och i vardagssituationer.


Utskottsberedning: --2000/01:SfU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N52 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N52 av Westerberg, Per m med anledning av skr. 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag 1 Inledning 1.1 Sverige behöver en större och mer dynamisk småföretagsamhet Det är en vitt spridd kunskap att ett framgångsrikt företagande


Utskottsberedning: --------2000/01:NU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N51 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N51 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Varför är konkurrens viktigt Fri konkurrens på lika villkor inom de ramar som sätts upp av etiska principer och lagstiftning är det bästa verktyget för att tillgodose konsumenternas


Utskottsberedning: --------------------------------2000/01:NU4 2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N50 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N50 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Gruppundantag för kedjor inom detaljhandeln Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat, utländska företag söker sig till den svenska marknaden och vinner allt


Utskottsberedning: --2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N49 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N49 av Saarinen, Ingegerd mp med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Miljöpartiet instämmer i stora drag med propositionens allmänna inriktning och slutsatser. Vi tycker emellertid att följderna av propositionens förslag till nya regler för


Utskottsberedning: ----2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N48 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N48 av Stenberg, Hans s med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald I proposition 1999/2000:140 föreslås ett undantag från konkurrenslagens regler för samarbete mellan taxiföretag eller mellan beställningscentral och taxiföretag. När det gäller


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N47 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Sammanfattning Den rådande konkurrenslagstiftningen har i vissa avseenden skapat goda förutsättningar för ett bättre näringsklimat i Sverige. Det återstår dock mycket att uträtta


Utskottsberedning: -----------2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N46 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N46 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Konkurrens är en förutsättning för en sund marknadsekonomi En viktig orsak till att Sverige placerar sig dåligt i den så kallade välfärdsligan är det höga prisläget, till följd


Utskottsberedning: ------2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation