Dokument & lagar (3 195 träffar)

Motion 2000/01:L303 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L303 av Rindborg, Stig m Förmånsrättsordningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i konkurslagen 1987:672 som föreslås i SOU 1999:1. 2. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen 1970:979 som föreslås i SOU 1999:1. 3. Riksdagen beslutar om sådan


Utskottsberedning: -2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K10 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:100 avsnitt 3:1 Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen vad avser att flytta utrikesförvaltningen


Utskottsberedning: -2000/01:KU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub41 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub41 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de fristående vårdhögskolorna, i jämförelse med de offentligt


Utskottsberedning: -2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk30 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk30 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige på EU-nivå måste vara pådrivande för


Utskottsberedning: --2000/01:SkU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub39 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub39 av Wälivaara, Erling kd med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sfi-undervisning bör förekomma på flera olika


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub38 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub38 av Narti, Ana Maria fp med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub36 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub35 av Christina Pettersson och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub35 av Pettersson, Christina s med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studieförbundens roll i vuxenutbildningen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub33 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub33 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett kvalitetsinstitut. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ---------2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub32 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub32 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i skollagen 1985:1100 i enlighet med vad i motionen anförs. 2. Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1991:1108


Utskottsberedning: ------2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub31 av Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub31 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och större utbud


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub30 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub30 av Hansson, Roy m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ett nationellt kompetenskonto för utbildning införs i enlighet med vad som anförs i motionen. Motiv för mitt förslag Ett generellt


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf29 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf29 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den automatiska balanseringen bromsen ej skall genomföras.


Utskottsberedning: ------2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf27 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf27 av Stockhaus, Claes v med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: ---------2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T8 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T8 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens redovisning av väg- och järnvägsinvesteringars finansiering. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ---2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf24 av Kerstin-Maria Stalin och Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf24 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: ------------------2000/01:SfU11
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf20 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf20 av Gennser, Margit m med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande ombudsmännen


Utskottsberedning: --2000/01:SfU11 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf18 av Carlsson, Birgitta c med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som i sin mening vad i motionen anförs om kriminalisering av hets


Utskottsberedning: -----2000/01:SfU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ32 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ32 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag om resursförstärkningar


Utskottsberedning: -2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ30 av Thomas Julin (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ30 av Julin, Thomas mp med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa förtydliganden avseende utfasningen av kvicksilver senast till år 2003. 2.


Utskottsberedning: --2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation