Dokument & lagar (161 träffar)

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten V050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagstiftning som reglerar ansvarsfrågan vid övningar kopplade till svensk krigsmaterielexport.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö7 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö7 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband SD369 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda behovet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fö7 av Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband S89003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen löpande


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:SD200 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skall återkomma med beslut


Utskottsberedning: 2012/13:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fö5 av Mikael Jansson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 SD195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig ytterligare deltagande i EU:s


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarspolitik i en ny tid MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 111 kB)

Motion 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. MP Köpa och sälja säkerhet MP2502 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgripande utredning av ansvarsfrågan för privata militära företag.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. MP Kvinnor i konflikter MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i FN driva frågan om att uppmärksamma kvinnors särskilda situation under en konflikt och vikten av att fler kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. MP Sårbarhetsanpassning för ett förändrat klimat MP3110 Sammanfattning De hot som Sverige och våra grannländer står inför är svåra att förutsäga, och de är gränslösa och komplexa till sin natur. De behöver i första hand inte vara militära utan kan handla om


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU1 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 93 kB)

Motion 2012/13:Fö259 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö259 av Mikael Jansson SD Ingen vindkraft vid de gamla Bas 90-flygplatserna SD175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vindkraft inte ska tillåtas inom en radie på fyra mil runt de gamla Bas 90-flygplatserna


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö259 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fö246 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö246 av Mikael Jansson och David Lång SD Datum för tillåtet fyrverkeri SD170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrverkeri endast ska vara tillåtet vid vissa svenska högtider, nyårsafton och valborgsmässoafton,


Utskottsberedning: 2012/13:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö246 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Motion 2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U248 av Eva Flyborg FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor FP506 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer antar och uppfyller resolution 1325


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2012/13:UU15 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N339 av Jan Lindholm MP Åtgärda vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Bakgrund Begreppet vagabonderande strömmar


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N338 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N338 av Jan Lindholm MP Kärnkraft en orimlig risk MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om risker med kärnkraft.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N338 av Jan Lindholm (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Säkerheten vid kärnkraftverk S5108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerheten vid kärnkraftverk. Motivering Kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, för två år sedan, där


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. MP Stoppa Försvarsmaktens rätt att förstöra miljön MP3102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten inte ska ges möjligheter att öka bombningarna i Vättern. Motivering Försvarsmakten


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas MP3107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska ges möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar, befästningsanläggningar,


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. MP Sverige behöver en nationell katastroffond MP3113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ser över möjligheten att upprätta en ersättningsfond eller katastroffond.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius C Elöverkänslighet C425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten och förutsättningarna att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C) (doc, 62 kB)