Dokument & lagar (168 träffar)

Motion 1999/2000:N52 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N52 av Westerberg, Per m med anledning av skr. 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag 1 Inledning 1.1 Sverige behöver en större och mer dynamisk småföretagsamhet Det är en vitt spridd kunskap att ett framgångsrikt företagande


Utskottsberedning: --------2000/01:NU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi60 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi60 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Huvudprincipen för all offentlig upphandling är att den ska utföras affärsmässigt och med utnyttjande av tillgänglig konkurrens. Marknaden för den offentliga upphandlingen i


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju31 av Gun Hellsvik m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju31 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning Land skall med lag byggas.Om Sverige har en grundläggande statsrättslig princip är det kanske denna i grunden romerskrättsliga princip om lagbundenhet. Sveriges


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi49 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledande synpunkter I regeringens ekonomiska vårproposition beskrivs arbetet på att bygga upp en kommunal databas. Förhoppningsvis kan en sådan ge impulser för regeringen att i


Utskottsberedning: ---------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T18 av Jan Backman m.fl. (m, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T18 av Backman, Jan m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Bakgrund Regeringen förklarar i propositionen att taxorna för vägtrafiken på Öresundsbron fastställs av Öresundsbrokonsortiet enligt de principer som


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf21 av Margit Gennser m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf21 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet som nu håller på att slutföras kräver också anpassning av tidigare regler för efterlevandepensioner och efterlevandestöd


Utskottsberedning: --1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So46 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran (kd) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So46 av Frebran, Rose-Marie kd med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Resurser till Centrum för handikappvetenskap I propositionen, avsnitt 8.8 Forskning, gör regeringen bedömningen att den socialvetenskapligt


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So37 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, v, m, c, mp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So37 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Regeringen har lagt fram en proposition om handikappades liv och livs- villkor. I propositionen framhålls att kunskapen om handikappade


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N8 av Rolf Gunnarsson (m) och Ulf Björklund (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N8 av Gunnarsson, Rolf m med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten De stora nedläggningar som föreslås av Socialdemokraterna och Center- partiet kommer förhoppningsvis


Utskottsberedning: -1999/2000:NU10

Motion 1999/2000:N6 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N6 av Ryttar, Bengt-Ola s med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten Riksrådet Nils Bielke ledde 1789 en kommission för dalaortens uphiel- pandeI kommissionens rapport


Utskottsberedning: -1999/2000:NU10

Motion 1999/2000:Fö36 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö36 av Ångström, Lars mp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Den omfattande nedrustning som skett i vår omvärld sedan det kalla krigets slut har skapat ett gynnsamt säkerhetspolitiskt läge. Militärutgifterna har halverats i Europa och de har minskat med över 90 i Ryssland.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:FöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö14 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö14 av Hedquist, Lennart m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret I propositionen anges att det är regeringens uppfattning att möjligheter till tillfällig basering av Gripen bör upprätthållas av operativa skäl och som potential inför eventuella framtida exportåtaganden.


Utskottsberedning: --1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub802 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub802 av Andersson, Marianne m Strategiska IT-satsningar Övergången från 1900- till 2000-talet betyder att vi går in i ett nytt millennium. Det innebär övergången till en ny epok, på mer än ett sätt. För Sveriges del borde det då vara brett accepterat att Sverige lämnat industrisamhället


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU9 2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub492 av Margareta Andersson m.fl. (c, m, kd, v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub492 av Andersson, Margareta c Högskolan i Jönköping Grundutbildningen Högskolan i Jönköping HJ föreslås i budgetpropositionen erhålla 250 nya permanenta platser år 2001 och ytterligare 250 nya platser år 2002. Det innebär att HJ utbyggnadsperioden 1997-2002 sammanlagt erhåller 2 100


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub478 av Kenneth Johansson m.fl. (c, kd, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub478 av Johansson, Kenneth c Högre utbildning i glesbygd Distansutbildning Högskole- och universitetsorterna har en stark dragningskraft på människor och företagare. Den utflyttning som skogs- och glesbygdskommunerna nu erfar kommer att fortsätta och accelerera i det kunskapssamhälle


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub460 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd, c, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub460 av Hagström, Ulla-Britt kd Högskoleplatser till Västra Götaland En väl fungerande regional demokrati behöver en gemensam bas av värden och kunskap. En god kunskapsnivå behövs för att demokratiska rättigheter skall kunna tillvaratas efter personliga och välgrundade ställningstaganden.


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub459 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, m, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub459 av Runegrund, Rosita kd Mikroelektroniskt centrum på Chalmers Regeringens budgetproposition för år 2000 har föranlett en intensiv debatt i Västsverige. Om ett halvår är det tänkt att ett nytt mikroelektroniskt centrum skall invigas vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub453 av Yvonne Ångström (fp) och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub453 av Ångström, Yvonne fp Merkostnader för decentraliserad högre utbildning Ett viktigt inslag i universitetsutbildningen är de högre utbildningar som decentraliseras från universitetsorterna. Den decentraliserade utbildningen har ökat i omfattning fr o m höstterminen 1998 till glädje


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation