Dokument & lagar (3 208 träffar)

Motion 1999/2000:Fi37 av Carin Lundberg och Rinaldo Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi37 av Lundberg, Carin s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Av 22 000 km grusväg i Sverige, finns ca 13 000 km i norra Sverige. I Västerbotten har vi en större andel av grusväg än belagd väg. Vi som bor här är hänvisade till grusvägar för att ta


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi36 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi36 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Brobyggen med förtjänst Regeringen har öppnat för att vissa infrastrukturprojekt i Sverige skall kunna finansieras med hjälp av andra finansiärer, s.k. PPP-projekt Public and Private PartnershipHittills


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi35 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi35 av Staaf-Igelström, Lisbeth s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Ett väl fungerande vägnät är vid sidan av järnvägar, flyg, post och telekommunikationer grundläggande för att en region skall kunna nå eller behålla en positiv utveckling. Det


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi34 av Chris Heister m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi34 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen föreslår regeringen under utgiftsområde 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg ett stort antal förändringar gällande innevarande budgetår 2000. De anslag som föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi33 av Chris Heister m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi33 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Förbättra högkostnadsskyddet i tandvården nu I vårpropositionen föreslås en förstärkning av anslagen till tandvård. An- slaget ökar med 200 miljoner kronor år 2002 och med ytterligare 300


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi32 av Inga Berggren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi32 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Infrastrukturutbyggnaden i Skåne Ansvaret för vår infrastruktur Statens ansvar för landets vägar och järnvägar omfattar planering, projektering och förvaltning av det gemensamma transportnätet.


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi31 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi31 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Kristdemokraterna anser det vara mycket viktigt att den tredje generationens mobiltelefoni UMTS, Universal Mobile Telecommunications System kommer igång i Sverige. Tilldelningen av licenser


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi30 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi30 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 Ett tryggare Sverige Brottsligheten tar inte semester. Därför kan inte heller statsmakten ta ledigt från sin grundläggande uppgift att skydda medborgarna från brottsliga angrepp. Denna


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi29 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi29 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att vissa planerade åtgärder i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras under perioden 2001-2003. Det är mycket


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi28 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår införande av ett s k utökat förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd fr.o.m. den 1 augusti år 2000. Enligt regeringens egna uppgifter är reformen inte


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi27 av Nils Fredrik Aurelius och Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi27 av Aurelius, Nils Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Utgiftsområde 22 i den ekonomiska vårpropositionen visar att regeringen nonchalerar alla påpekanden om det bristfälliga vägnätet. I propositionen talas det om satsningar, samtidigt


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi26 av Anders Sjölund och Ola Sundell (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi26 av Sjölund, Anders m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Den av regeringen föreslagna nivån på väginvesteringar och vägunderhåll i landet är långt ifrån tillräcklig, och de senaste årens försummelser inom detta område befästs på ett anmärkningsvärt


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi25 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 En bättre skola De barn som i dag går i den svenska grundskolan kommer att verka i ett arbetsliv långt in på 2000-talet. Den snabba utvecklingen och ekonomins globalisering gör kunskapsinvesteringar


Utskottsberedning: ----1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi24 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi24 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Det finns många fina ord i propositionen om en offensiv för tillväxt, men inga konkreta förslag presenteras. Stockholmsregionens behov, vilka under en följd av år har eftersatts,


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi23 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Fi23 1 VÃ¥rd nÃ
r den bÃ
st behövs Den svenska sjukvÃ¥rden klarar inte lÃ
ngre av sin mest elementÃ
ra uppgift â€att ge mÃ
nniskor vÃ¥rd i tid. MÃ¥nga individer och familjer far illa i kampen för att försöka fÃ¥den vÃ¥rd som de trodde skulle finnas dÃ
r nÃ
r de behövde den. En del hinner inte ens komma fram i kön


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi22 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår att CSN skall ges 20 miljoner kronor extra med hän- visning till att prognoserna i budgetpropositionen för år 2000 var osäker. Vi tillstyrker förslaget men vill understryka


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi21 av Lars Hjertén och Lars Elinderson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi21 av Hjertén, Lars m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Vårpropositionens innehåll när det gäller en nödvändig förbättring av vägnätet blev en stor besvikelse. Vi kan konstatera att det bristande underhåll av vägarna som präglat de senaste åren


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi20 av Anders G Högmark (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi20 av Högmark, Anders G m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Mer pengar till undermåliga vägar Med pukor och trumpeter aviserades tidigare i vår den infrastruktur- proposition som skulle lösa alla problem med dåligt underhållna vägar och förhalade


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi19 av Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi19 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringens vårproposition blev ett slag i ansiktet på näringslivet och alla bilister. Fagra ord, men inte ett öre till de allt uruslare vägarna. Tvärt


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi18 av Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi18 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Ökad ram för mera och bättre vägar Regeringens vårproposition blev ett slag i ansiktet för dem som hade hoppats på mer pengar till vägarna. Fagra ord och löften, men tyvärr inte ett


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation