Dokument & lagar (3 208 träffar)

Motion 1999/2000:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N36 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Statens roll Stat och kommun bör ha som kärnverksamhet att hantera det genuint gemensamma som ingen annan kan lösa lika bra eller bättre. Därför anser vi inte att staten ska driva företag. Staten


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N35 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N35 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Inledning I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen avser att genomföra en börsintroduktion


Utskottsberedning: --1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N34 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N34 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Långt senare än nödvändigt planerar regeringen nu en försäljning av en del av Telia. Vi hade när frågan behandlades i riksdagen för knappt ett år sedan starka principiella invändningar mot sammanslagningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N33 av Åke Sandström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N33 av Sandström, Åke c med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Regeringen anför i propositionen att riksdagen skall bemyndiga regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen anför även möjligheten att återkomma till


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N32 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N32 av Tolgfors, Sten m med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Den borgerliga regeringens privatiseringsprogram Under den borgerliga regeringen 1991-1994 genomfördes ett av Europas mest framgångsrika privatiseringsprogram. Företag till ett värde av ca 23


Utskottsberedning: --1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi11 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. Regeringen föreslår i propositionen att riskvikten för placeringar och fordringar för vilka en AP-fond svarar sänks från 20 procent till 0 procent kap. 6.5.2Regeringens motiv är att


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A21 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 En ny arbetsmarknadspolitik för ett nytt arbetsliv Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på många år och statens finanser är i balans. Centerpartiet har


Utskottsberedning: -------------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A19 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A19 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning se människan i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitikens grundsyfte är att förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden så de skaffar sig


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A18 av Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A18 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Regeringens arbetsmarknadsproposition talar redan i rubriken om en förnyad politik för delaktighet och tillväxt. Efter en läsning undrar man hur mycket förnyelse,


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A17 av Christina Axelsson och Christina Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A17 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt I propositionen föreslås att en aktivitetsgaranti inrättas i hela landet från och med den 1 augusti 2000. Inom ramen för denna skall arbetslösa erbjudas heltidsaktivitet


Utskottsberedning: --1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A16 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A16 av Larsson, Ewa mp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning Frågan som vi behandlar i denna motion berör framför allt kulturarbetarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vill med detta belysa och uppmärksamma just det


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A15 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A15 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Sammanfattning Trots ökande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet är ca 440 000 färre sysselsatta idag än för tio år sedan. I många bygder ligger arbetslösheten


Utskottsberedning: ---------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A14 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A14 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Vissa utbildningsinsatser Regeringen tar ett principiellt och praktiskt viktigt steg när man i propositionen bejakar Arbetsmarknadsstyrelsens förslag om massiva arbetsmarknadsinsatser


Utskottsberedning: -1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U19 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U19 av Lennmarker, Göran m med anledning av redog. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999 Moderata samlingspartiet vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub30 av Karin Svensson Smith och Stig Eriksson (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub30 av Svensson Smith, Karin v med anledning av prop. 1999/2000:71 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningfinansiering Propositionen har vissa principiella utgångspunkter som är lätta att dela. För en god utveckling är det avgörande att Sverige förmår att generera samt


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub29 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub29 av Granström, Per Erik s med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering Den nya organisation som föreslås förstärker stödet till disciplin- och sektorsövergripande forskning. Möjligheterna att kombinera vetenskaplig kvalitet


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub28 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering 1 Inledning Kristdemokraterna välkomnar att regeringen försöker bringa ordning och reda i en snårig forskningsorganisation. Idag är det svårt att få


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub27 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub27 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering I den nu föreliggande propositionen föreslår regeringen en ny myndighetsstruktur för forskningsfinansieringen. Den nuvarande organisationen, som består av


Utskottsberedning: ------1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation