Dokument & lagar (3 208 träffar)

Motion 1999/2000:N38 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N38 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag 1 Inledning I propositionen föreslås att en ny lagstiftning skall införas på naturgasområdet. Bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar föreslås överföras till en ny naturgaslag som är avsedd att genomföra


Utskottsberedning: ----------1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö45 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö45 av Johansson, Kenneth c med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Bibehåll namnet Dalregementet I regeringens proposition 1999/2000:97 behandlas Vissa organisatoriska frågor inom FörsvarsmaktenI avsnittet som behandlar namn- och tradi-


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö44 av Anna Lilliehöök (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö44 av Lilliehöök, Anna m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I propositionen föreslås bland annat att en ny underhålls- och stöd- organisation skall utvecklas. Detta är ett stort område som helt utlämnades i det försvarsbeslut som


Utskottsberedning: --1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö43 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö43 av Brandin, Claes-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Kustartilleriets Stridsskola Det försvarsbeslut som riksdagen fattade den 30 mars 2000 innebär att det kommer att finnas två enheter för utbildning av kustartilleriets


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö42 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö42 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Oordnad process och saknat helhetsperspektiv i försvarsfrågan I den föreliggande propositionen syftar regeringen till att täcka in några av de områden som inte behandlades


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö41 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö41 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Det försvarsbeslut som nyligen fattades av riksdagen var långt ifrån kom- plett. Nu förelägger regeringen riksdagen ytterligare


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö40 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö40 av Ryttar, Bengt-Ola s med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Namn- och traditionsfrågor I regeringens proposition 1999/2000:97 behandlas vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten. I avsnittet som behandlar namn- och traditionsfrågor


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö39 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö39 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslogs bland annat att organisationsenheterna Marincentrum på Berga och Ostkustens marinkommando


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö38 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö38 av Gunnarsson, Rolf m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Stora delar av mellersta Sverige kommer i framtiden om riksdagen så vill att bli utan fredsförband. Nedläggningen av förbandet i Falun gör att det blir en vit fläck på


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi53 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m. I propositionen görs en genomgång av reglerna rörande de avgifter och regler i övrigt som gäller institut som omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.


Utskottsberedning: --2000/01:FiU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi52 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi52 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999 Regeringen anser det viktigt att Riksgäldskontoret fortsätter att aktivt utveckla Riksgäldsspar till en attraktiv sparform på den svenska spar- marknadenVi


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi51 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi51 av Pilsäter, Karin fp med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Kommunernas och landstingens ekonomi Regeringens skrivelse 1999/2000:102 om utvecklingen i kommuner och landsting beskriver situationen för den analyserade sektorn under andra hälften


Utskottsberedning: -----------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi50 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi50 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledning I regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn ges en övergripande skildring av kommunernas och landstingens ekonomi och verksamhetsutveckling. Med


Utskottsberedning: ----------------------1999/2000:FiU29 2000/01:KU12
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi49 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledande synpunkter I regeringens ekonomiska vårproposition beskrivs arbetet på att bygga upp en kommunal databas. Förhoppningsvis kan en sådan ge impulser för regeringen att i


Utskottsberedning: ---------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi48 av Olsson, Karin s med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet I propositionen föreslår regeringen stopp för registrering av nya sparkassor, det vill säga sådana små ekonomiska föreningar med ett begränsat antal medlemmar som bedriver sparkasseverksamhet


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi47 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi47 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Angående satsningar på svensk industridesign Intresset för svensk industridesign har ökat starkt på senare år och har senast uttryckts av Landsorganisationen, som inom kort presenterar


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi46 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi46 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Behovet av insatser för att stärka integrationen i de större städerna Regeringen föreslår i vårpropositionen att den s.k. storstadssatsningen tillförs nya resurser under hela planeringsperioden.


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi45 av Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi45 av Sköldestig, Berndt s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Salixodlingen blir alltmer aktuell då klimatfrågorna får större tyngd Salixodling är ett utmärkt sätt att utnyttja den uttagna arealen för en lönsam produktion av trädbränsle på åkermark.


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi44 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi44 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Upplysning om kommunismens brott The Wagon into which I was locked before dawn on June 14, 1941, had originally been meant for cargo I remembered my father´s last words: Take care of your


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi43 av Billing, Knut m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be- myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäderbesluta om bidrag


Utskottsberedning: ----1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation