Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T210 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T210 av Gylling, Johnny kd Kommunikationer Sammanfattning Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna


Utskottsberedning: -------------------------------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:FiU1 1999/2000:LU18 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16 1999/2000:TU1 1999/2000:TU11 1999/2000:TU5 1999/2000:TU9 2000/01:MJU3 2000/01:TU1 2001/02:MJU4 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 1 avslag, , 49 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sf201 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf201 av Ahlstedt, Rigmor c Barnbidrag och bostadsbidrag vid gemensam vårdnad Barnbidrag Vem som skall uppbära barnbidrag regleras i 4 i lagen om allmänna barnbidrag Om barnet står under föräldrarnas gemensamma vårdnad betalas barnbidraget automatiskt ut till mamman eller till: pappan,


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU1 1999/2000:SfU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N273 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N273 av Westerberg, Per m Enklare regler för företagen 1 Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som inleddes av


Utskottsberedning: --------------------------------------1999/2000:BoU7 1999/2000:BoU9 1999/2000:FiU1 1999/2000:JuU6 1999/2000:LU18 1999/2000:LU2 1999/2000:MJU4 1999/2000:NU1 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:SfU1 1999/2000:SkU1 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU18 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU4 1999/2000:TU11 1999/2000:TU9 2000/01:KU6 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (77 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo303 av Per Bill m.fl. (m, fp, c, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo303 av Bill, Per m Heby kommun Länstillhörighet för Heby kommun Landets nuvarande länsgränser innebär på allt fler ställen en nackdel för utvecklingen i området. Det kan gälla såväl näringslivets struktur som medborgarnas berättigade krav på offentlig service i allmänhet och kvalificerad


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A711 av Kenneth Lantz (kd) och Gustaf von Essen (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A711 av Lantz, Kenneth kd Diskriminering av äldre i arbetslivet Innevarande år är av FN utnämnt till Äldreåret. Detta har inte uppmärk- sammats i tillräcklig utsträckning. Det råder ingen tvekan om att de äldre blir allt fler och dessutom både friskare och man lever längre. Detta är


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A706 av Ola Karlsson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A706 av Karlsson, Ola m Blockad mot småföretag Det finns flera exempel runt om i landet på när småföretagare hotats med eller drabbats av stridsåtgärder när de tackat nej till kollektivavtal. Den statliga Förlikningsmannaexpeditionen som har till uppgift att medla i konflikter mellan


Utskottsberedning: -1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A705 av Inger Strömbom m.fl. (kd, fp, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A705 av Strömbom, Inger m Ledighet för att starta företag Från den 1 januari 1998 gäller lagen 1997:1293 om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Den innebär sammanfattningsvis att den som har varit anställd hos en arbetsgivare antingen de senaste sex månaderna eller


Utskottsberedning: -1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A704 av Inger Strömbom m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A704 av Strömbom, Inger m Semesterersättning i Kunskapslyftet Enligt semesterlagen 1977:480 är viss frånvaro från arbetet s.k. semester- lönegrundande frånvaro. Detta kan leda till betydande kostnader för arbetsgivaren. Ett exempel är när arbetstagare får ledigt för att bedriva studier


Utskottsberedning: -1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A702 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A702 av Gustafsson, Holger m Flexibel arbetstid En allmän trend är att företagen strävar efter att öka produktiviteten genom att producera lika mycket eller mer än tidigare men med ett mindre antal anställda. Den starka försvagningen av svensk ekonomi i början av 1990-talet har förstärkt


Utskottsberedning: -2000/01:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A228 av Ulla-Britt Hagström (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A228 av Hagström, Ulla-Britt kd Integration i Sverige En viktig uppgift är att lyckas bättre med integrationen av människor med utländsk härkomst i det svenska samhället. Olika modeller har prövats med varierande framgång. Kostnaderna för kommunerna är höga och det mänskliga lidandet


Utskottsberedning: ---1999/2000:AU1 1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation