Dokument & lagar (209 träffar)

Motion 1999/2000:Ju36 av Yvonne Oscarsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju36 av Oscarsson, Yvonne v med anledning av prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse på det faktum att man nu sett över smugglingslagstiftningen för att bättre anpassa den till verkligheten. Därmed blir den lättare att tillämpa och lättare


Utskottsberedning: -2000/01:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju35 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju35 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag I propositionen föreslås en ny lag om straff för smuggling. I avsnittet Vissa åtgärder mot organiserad och annan grov brottslighet föreslår regeringen att den som döms för grov smuggling skall


Utskottsberedning: --2000/01:JuU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju34 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju34 av Bergström, Sven c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Ett fungerande rättsväsende behöver de små tings- rätterna Alltsedan den nuvarande domstolsorganisationen fastställdes 1971 har förslag då och då väckts om ytterligare förändringar.


Utskottsberedning: --1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju33 av Willy Söderdahl (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju33 av Söderdahl, Willy v med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen har i skrivelsen uttalat sig för att förlägga kansliorterna i Blekinge län till Karlshamn och Karlskrona. I skrivelsen finns inga motiv för varför regeringen


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju32 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju32 av Ek, Lena c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Mjölby tingsrätt Domstolsväsendet är till för att skapa rättsskipning som bygger på ett tryggt samhälle i en rättsstat. Därför är det viktigt att utformningen av domstolsorganisationen


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju31 av Gun Hellsvik m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju31 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning Land skall med lag byggas.Om Sverige har en grundläggande statsrättslig princip är det kanske denna i grunden romerskrättsliga princip om lagbundenhet. Sveriges


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju30 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju30 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen redogör i sin skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan för den framtida domstolsorganisa- tionen framför allt vad gäller underrättsorganisationen


Utskottsberedning: ---------1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju29 av Andreasson, Kia mp med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Inledning Miljöpartiet de gröna stöder i mångt och mycket regeringens förändrings- arbete inom domstolsväsendet. Framför allt strävan att införa en utbyggd beredningsorganisation


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju28 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju28 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan En moderniserad, reformerad och decentraliserad domstolsorganisation Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Deras krav på domstolsväsendet är att detta är organiserat


Utskottsberedning: ----1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju27 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju27 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning 1.1 Regeringens skrivelse Medborgarna i Sverige förstår värdet av sina domstolar, det visar det engagemang som frågan om tingsrätternas organisation väcker runt


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju26 av Lars Elinderson och Lars Hjertén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju26 av Elinderson, Lars m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen presenterar i sin skrivelse ett antal olika principer som grund för en reformering av domstolsväsendet. Med utgångspunkt från dessa principer redovisar man förslag


Utskottsberedning: --1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju25 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m. Det av EU upprättade rambeslutet om förstärkning av det straffrättsliga och övriga skyddet mot förfalskning i samband


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju24 av Åström, Alice v med anledning av prop. 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 Inledning Vänsterpartiet delar den analys regeringen gör vad beträffar behovet av förenklade metoder för internationell rättslig hjälp i brottmål med anledning av den ökade gränsöverskridande


Utskottsberedning: ------1999/2000:JuU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju23 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju23 av Persson, Siw fp med anledning av prop. 1999/2000:67 Effektivare handläggning av strafförelägganden m.m. Strafförelägganden är en summarisk process där åklagaren kan lagföra relativt sett mindre allvarliga brott som hör under allmänt åtal. Förfarandet innebär att åklagaren beskriver


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju22 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju22 av Persson, Siw fp med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen Sverige i Schengen Den fria rörligheten för medborgarna i EU hör till en av EU:s grundläggande tankar. Unionen är till för dess medborgare och deras fria


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju21 av Andreasson, Kia mp med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen Inledning I december 1997 lade regeringen fram en proposition med förslag om Sveriges anslutning till det s.k. Schengensamarbetet. Förslaget har godkänts


Utskottsberedning: ---------1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju20 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju20 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen En självständig nation anses ha vissa självklara kännetecken som klart erkända och utmärkta gränser, en egen valuta samt en myndighetsutövning som är


Utskottsberedning: ----1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju19 av Tomas Högström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju19 av Högström, Tomas m med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen I december 1996 anslöt sig Sverige till Schengensamarbetet. Regeringen redovisar och föreslår en serie förslag som skall leda till att Sverige kan leva


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju18 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju18 av Åström, Alice v med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen 1 Inledning Vänsterpartiet sade nej till Sveriges anslutning till Schengenavtalet. Kritiken som då framfördes kvarstår fortfarande och har i många stycken


Utskottsberedning: -------1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju17 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen I propositionen lägger regeringen fram dels lagförslag för att genomföra Schengenkonventionens regler om polisärt samarbete, gränskontroller, Schengens informationssystem


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation