Dokument & lagar (169 träffar)

Motion 1999/2000:Kr6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr6 av Davidson, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet 1 Inledning och bakgrund Riksdagen anslog våren 1995 sammanlagt 235 miljoner kronor som en engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Projektet


Utskottsberedning: --1999/2000:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr5 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr5 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet I föreliggande skrivelse redogör regeringen för det så kallade SESAM- projektet. Detta projekt har varit inriktat på att bevara och öppna före- målssamlingarna


Utskottsberedning: ----1999/2000:KrU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub813 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub813 av Hansson, Agne c Ungdomarnas Kalmar län Åtgärder bör vidtagas för att behålla ungdomen kvar i Kalmar län. Kalmar län lämnar nittonhundratalet med ungefär samma befolkningstal som vid inträdet för etthundra år sedan. Medan folkmängden har varit konstant runt 250 000 invånare i


Utskottsberedning: -----------1999/2000:AU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SkU18 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub456 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub456 av Vänerlöv, Ingemar kd Teckenspråkslärare Stor brist på teckenspråkslärarutbildning Döva har sedan 1981 rätt att få samhällsinformation och sin skolgång på sitt första språk som är teckenspråk. Språket blev då erkänt som dövas modersmål i Sverige. Det är idag många som vill lära


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU14 2000/01:KrU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub286 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub286 av Fransson, Sonja s Tillgång till tolk vid vuxenstudier Det är stor brist på tolkar i dag, så stor att vuxna personer som har behov av teckentolk riskerar att utestängas från studier på grund av svårigheter att erhålla tolkstöd. Det gäller såväl i statlig, kommunal som inom privat


Utskottsberedning: -2000/01:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub224 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub224 av Fransson, Sonja s Läromedel för personer med läshandikapp Statens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus, genomförde 1994 en kartläggning av vilka myndigheter, samhällsorgan och organisationer som har ansvar för anpassning av studiematerial för personer med läshandikapp.


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU2 2000/01:KrU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So483 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So483 av Feltzing, Barbro mp Minskat spelberoende m.m. Spelmissbruk är en sjukdom Enligt en stor undersökning, utförd på uppdrag av Socialdepartementet, har ca 150 000 av oss som bor i Sverige någon form av spelberoende. Värst drabbade är invandrare och ungdomar så många som 7 av ungdomarna


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU1 2001/02:KrU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So226 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Åtgärder för en bättre folkhälsa Folkhälsan har stadigt förbättrats under 1900-talet om man mäter den i ökning av medellivslängd. För 100 år sedan kunde en nyfödd flicka räkna med en medellivslängd på 63 år, för pojkar var siffran 59 år. Idag


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU13 1999/2000:MJU2 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:TU5 1999/2000:UbU15 2000/01:MJU3 2000/01:SoU10 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So225 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, v, mp, c, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So225 av Westerholm, Barbro fp Homosexuellas rättigheter Utgångspunkter Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamt. Till dessa hör behov av kärlek, sex, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling.


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:JuU6 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU11 1999/2000:LU16 1999/2000:LU22 1999/2000:LU3 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU9 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So202 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So202 av Westerholm, Barbro fp Insatser för hörselskadade Ungefär var tionde person i Sverige lider idag av en hörselskada. Ännu är orsakerna till hörselskador inte helt klarlagda. Skadan kan vara medfödd men vanligast är att den uppträder senare i livet. Den kan då bero på infektioner,


Utskottsberedning: -----1999/2000:KrU8 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N388 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N388 av Saarinen, Ingegerd mp En grön regionalpolitik En grön regionalpolitik Inledning Sverige genomgår just nu en repris av de värsta flyttåren på 1960-talet med en fortsatt avfolkningen i stora delar av landet, särskilt i skogslänen. Mellan åren 1990 och 1997 har inlandet förlorat


Utskottsberedning: ---------------------1999/2000:BoU6 1999/2000:FiU15 1999/2000:KrU13 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU13 1999/2000:MJU2 1999/2000:MJU8 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU15 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N277 av Harald Bergström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N277 av Bergström, Harald kd Regional utjämning och utveckling 1 Kristdemokratiska utgångspunkter för regional- politiken Ett välfärdssamhälle kräver en samhällsekonomi i balans. En förutsättning för en god välfärd är en effektiv och ansvarsfull marknadsekonomi. En väl fungerande marknadsekonomi


Utskottsberedning: -----------1999/2000:KrU1 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:NU2 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU17 2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N271 av Pilsäter, Karin fp Storstockholm som Sveriges motor 1 Inledning Sveriges huvudstad kallas ofta för Nordens Venedig. Nästan var tionde svensk bor i Stockholms stad och var femte svensk bor i dess storstadsregion. Här möts människor med olika bakgrunder och olika kulturer. Det


Utskottsberedning: --------1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU13 1999/2000:NU14 1999/2000:SfU10 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU15 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N214 av Daléus, Lennart c Utvecklingspolitik Utvecklingspolitik Den nya tiden kräver ett nytt Sverige Inledning Idag finns en stark kraft och en enorm vilja runt om i landet att vända den negativa trend som pågått i Sverige under några år. Denna vilja och kraft måste tas tillvara.


Utskottsberedning: ---------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:KrU14 1999/2000:KrU9 1999/2000:NU10 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:NU2 1999/2000:SkU13 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU7 2000/01:AU5 2000/01:KU3 2000/01:MJU12 2000/01:NU4 2001/02:TU1 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

ILO

Motion 1999/2000:MJ220 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ220 av Lager, Per mp ILO 1 ILO och dess konvention nr 169 ILO står för International Labour Organization. Det är ett av FN:s s k fackorgan med uppgift att bevaka frågor om arbetsvillkor, diskriminering m.m. Inom ramen för denna uppgift har ILO sedan många år bevakat ursprungsfolkens


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU9 1999/2000:KU6 1999/2000:MJU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr603 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr603 av Andersson, Margareta c Resurser till nyare rörelsefolkhögskolor Folkrörelserna i Sverige har långa traditioner och har under hela 1900- talet bidragit till att den svenska demokratin har hållits vid liv och kunnat utvecklas. Folkrörelserna förändras över tiden och i takt med


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU1 2000/01:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr602 av Monica Öhman och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr602 av Öhman, Monica s Musikutbildning vid vissa folkhögskolor Enligt tidigare riksdagsbeslut så ska inte staten styra folkbildningen och det är ett principiellt riktigt ställningstagande. Fördelningen av statsbidraget till folkbildningen hanteras av Folkbildningsrådet. När Folkbildningsrådet


Utskottsberedning: -2000/01:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr601 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr601 av Larsson, Ewa mp Folkbildning Ett av de vackraste orden i det svenska språket är ordet folkbildning, det andas av demokrati och jämlikhet, av förhoppningen om ett samhälle som inte lämnar någon utanför. Om vi ska få en utveckling, ekonomiskt såväl som kulturellt, så krävs det


Utskottsberedning: --1999/2000:KrU10 2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr523 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr523 av Gennser, Margit m Etablering av kasinon Statliga Svenska Spel planerar att öppna kasinon på ett antal platser runt om i Sverige. Företrädare för olika kommuner tävlar om att få Svenska Spel att välja just deras kommun. Egentligen borde frågan om var kasinon skall etableras


Utskottsberedning: ---1999/2000:FiU21 2001/02:KrU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr522 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr522 av Egervärn, Erik Arthur c Ungdomsmiljöer Bakgrund De samlingslokalhållande organisationerna, Folkets Hus, bygdegårdarna, Våra Gårdar och Folkparker, har på 90-talet arbetat för att öppna upp lokalerna för ungdomar. Detta har resulterat i ett flertal projekt, träffar och ungdomsgrupper.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation