Dokument & lagar (169 träffar)

Motion 1999/2000:Kr209 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr209 av Biörsmark, Karl-Göran fp Bärgning av hjulångaren Erik Nordevall Den 4 juni år 1856 lade hjulångaren Erik Nordevall ut från Vadstena efter en natts uppehåll på sin färd från Stockholm till Göteborg. Fartyget hade passagerare och var bl.a. lastat med en däckslast brännvin från


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr208 av Ewa Thalén Finné och Cecilia Magnusson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr208 av Thalén Finné, Ewa m Arkeologiska fynd I samband med bärgningen av den förlista ostindiefararen Götheborg I i Göteborgs skärgård, gjordes mycket stora fynd av bland annat kinesiska porslinsskärvor, närmare nio ton. För ett par år sedan beslutade man att bygga en ny ostindiefarare


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr207 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr207 av Wallin, Gunnel c Fornfynd Det händer att det hittas fornfynd av lite olika anledningar, t.ex. när det ska byggas hus, vägar eller grävas av andra anledningar i marken. När ett fornfynd/skatt hittas finns det skyldighet att anmäla till länsstyrel- sen som i sin tur skickar ut


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr206 av Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr206 av Ekendahl, Maud m Statens ansvar för småhamnar ur kulturhistoriskt perspektiv Under de senaste 20 åren har yrkesfisket i likhet med annan näring genomgått stora förändringar. Det kustnära fisket med mindre båtar har bytts ut mot större båtar som i allt högre grad har större hamnar


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr210 av Peter Pedersen (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr210 av Pedersen, Peter v Idrottens historia Idrottens historia en del av kulturarvet Idrotten är en viktig del av den svenska kulturen. Idrottshistorien utgör en viktig del av vårt kulturarv. Idrotten har engagerat många människor sedan slutet av 1800-talet. Genom de olympiska spelen


Utskottsberedning: --1999/2000:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr211 av Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr211 av Marcelind, Ragnwi kd Fängelsemuseet i Gävle På samma tomt som Gävle Slott finns ett hus som uppskattningsvis kan vara ungefär lika gammalt som slottet, d.v.s. från slutet av 1500-talet. Det har fram till 1919 utgjort länshäkte där kalkar, bovar och missgärningsmän förvarades


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi212 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi212 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik för en ny frihetstid Folkpartiets ekonomisk-politiska motion Sammanfattning Det är liberala idéer Sverige behöver inför 2000-talet. Det innebär större tilltro till den enskilde, fler valmöjligheter, bättre klimat för företagande, större


Utskottsberedning: ---------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU2 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (73 yrkanden): , , 39 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr203 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr203 av Andersson, Marianne c Textilmuseet i Borås Sjuhäradsbygden med sina knallar, förläggarverksamhet, textilindustri, postorderverksamhet och kvalificerade utbildningar kan utan tvekan sägas vara Sveriges textila centrum. Textilmuseet i Borås är det självklara navet i den verksamheten.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr202 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr202 av Persson, Bertil m Falsterbonäset som världsarv Falsterbonäset är vid sidan av Bosporen den plats som passeras av flest flyttfåglar i världen. Bara dess betydelse för fågellivet borde för länge sedan ha givit näset ställning som världsarv. Till detta kommer en unik strandängs-


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr201 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr201 av Daléus, Lennart c Kultur 1 Sammanfattning I denna motion tar vi upp kulturens betydelse för en rad olika samhällsområden. Förutom kulturens självklara egenvärde handlar det om demokrati och identitet, vårt arv och vår historia, om barns och ungdomars utveckling, arbetstillfällen,


Utskottsberedning: ------------1999/2000:KrU14 1999/2000:KrU9 1999/2000:NU13 2000/01:KrU7 2001/02:KrU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So202 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So202 av Westerholm, Barbro fp Insatser för hörselskadade Ungefär var tionde person i Sverige lider idag av en hörselskada. Ännu är orsakerna till hörselskador inte helt klarlagda. Skadan kan vara medfödd men vanligast är att den uppträder senare i livet. Den kan då bero på infektioner,


Utskottsberedning: -----1999/2000:KrU8 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr204 av Jeppe Johnsson och Anita Sidén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr204 av Johnsson, Jeppe m Sjörapporten i radio Sjörapporten i Sveriges Radio är mycket viktig för våra yrkesfiskare. Särskilt viktig är den för de mindre fiskefartygen och kustfiskeflottan. I dag förekommer sjörapporten endast fyra gånger per dygn i Sveriges Radio, program 1, och rapporteringen


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr205 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr205 av Ek, Lena c Samhällets syn på och stöd till Skådebanerörelsen För snart 90 år sedan var Strindberg en av dem som arbetade för att starta Skådebanerörelsen som sedan dess arbetat för att erbjuda människor kultur i varierade former. Skådebanan är i första hand en bildningsrörelse.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr304 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr304 av Bjälkebring, Charlotta L v Ölands utmark Den öländska utmarken som på 1600-talet var kunglig jaktmark är hotad. Dels därför att ingen på allvar tar ansvar för att bevara dessa kulturhistoriskt värdefulla markområden. Dels för att den hotas av att övergå i privat ägo. Utmarken


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr303 av Sonia Karlsson och Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr303 av Karlsson, Sonia s Borghamnsskolan som statligt byggnadsminne Vid Borghamn intill Vättern har kalksten brutits sedan 1100-talet och använts bl.a. vid de talrika kyrkobyggena i trakten under medeltiden. Andra betydande byggnadsverk där sten från Borghamn använts är Vadstena kloster


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr302 av Sonia Karlsson och Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr302 av Karlsson, Sonia s Vadstena slott Vadstena slotts försvarsvallar har återuppbyggts och nyligen invigts. Vallarna är utförda i en i möjligaste mån detaljtrogen rekonstruktion av de ursprungliga vallarna som de tedde sig på 1590-talet och efter en ombyggnad av skyttevärnen på krönen


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr301 av Kaj Larsson och Ulla Wester (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr301 av Larsson, Kaj s Bevarande av hamnar Eftersom vårt land har en mycket lång kuststräcka har vi också många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva som t.ex. fiskehamnar men trots detta utgör de ändå ett stort kulturellt värde i små fiskesamhällen. Det moderna men också det


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr300 av Björn Kaaling (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr300 av Kaaling, Björn s Folkrörelsernas Konstfrämjande Riksorganisationen Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades 1993. Konstfrämjandets uppgift är medverka till ett ökat intresse för bildkonst och att därvid göra särskilda ansträngningar för att få kontakt med människor som har begränsad


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU1 2000/01:KrU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr299 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr299 av Andersson, Yvonne kd Hantverket Handaslöjder År 1845 bildades Svenska Slöjdföreningen av Nils Månsson Mandelgren. Bakom hans initiativ låg oron över att den hantverksskicklighet som bevakats och bevarats av skråna skulle urholkas när näringsfriheten ökade. En allmän oro fanns


Utskottsberedning: -2000/01:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr298 av Åke Gustavsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr298 av Gustavsson, Åke s Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond Kulturutskottet uttalade i betänkandet 1998/99:KrU9 att det inte är tillfredsställande att styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond utses efter nominering endast från ett visst antal konstnärsorganisationer.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation