Dokument & lagar (366 träffar)

Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:A29 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen På uppdrag av en riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet har regeringen lagt förslag om undantag vid turordning. Enligt anställningsskyddslagen skall vid


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A28 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A28 av Ahlqvist, Johnny s med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen Regeringens proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen innehåller förslag om att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst två arbetstagare


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A27 av Elizabeth Nyström och Jan-Evert Rådhström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A27 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen Att vara arbetsgivare innebär stort ansvar och mycket arbete. Att vara liten arbetsgivare utan tillgång till experthjälp från egna jurister och personaladministratörer är komplicerat, betungande


Utskottsberedning: --2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A26 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A26 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Inledning Liberalismens främsta utgångspunkt är den enskilde individen. Det är för oss liberaler en självklarhet att den enskilde individen skall kunna forma sitt liv som den själv önskar.


Utskottsberedning: --2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A25 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A25 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. En samlad lagstiftning Jämlikhet innebär inte med automatik likhet, snarare lika möjligheter att vara olika. Det handlar om individers rättighet att oavsett kön, etnicitet, hudfärg,


Utskottsberedning: --2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A24 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A24 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen långtgående skärpningar av jämställd- hetslagen i det uppgivna syftet att sådana skillnader i lön och andra förmåner i anställningen mellan


Utskottsberedning: --------2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A23 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Ändringar i jämställdhetslagen I regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m m föreslås ändringar i jämställdhetslagen och i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering


Utskottsberedning: ------2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A22 av Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A22 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen och lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet. Ändringarna i jämställdhetslagen avser i huvudsak diskrimineringsförbuden och


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A21 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 En ny arbetsmarknadspolitik för ett nytt arbetsliv Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på många år och statens finanser är i balans. Centerpartiet har


Utskottsberedning: -------------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A19 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A19 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning se människan i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitikens grundsyfte är att förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden så de skaffar sig


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A18 av Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A18 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Regeringens arbetsmarknadsproposition talar redan i rubriken om en förnyad politik för delaktighet och tillväxt. Efter en läsning undrar man hur mycket förnyelse,


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A17 av Christina Axelsson och Christina Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A17 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt I propositionen föreslås att en aktivitetsgaranti inrättas i hela landet från och med den 1 augusti 2000. Inom ramen för denna skall arbetslösa erbjudas heltidsaktivitet


Utskottsberedning: --1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A16 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A16 av Larsson, Ewa mp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning Frågan som vi behandlar i denna motion berör framför allt kulturarbetarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vill med detta belysa och uppmärksamma just det


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A15 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A15 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Sammanfattning Trots ökande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet är ca 440 000 färre sysselsatta idag än för tio år sedan. I många bygder ligger arbetslösheten


Utskottsberedning: ---------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A14 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A14 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Vissa utbildningsinsatser Regeringen tar ett principiellt och praktiskt viktigt steg när man i propositionen bejakar Arbetsmarknadsstyrelsens förslag om massiva arbetsmarknadsinsatser


Utskottsberedning: -1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A13 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet 1. Inledning I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen 1995:584Lagändringen genomför bestämmelsen i artikel 8.2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 92/85/EEG om åtgärder för


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A12 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen som innebär att två veckor av den i lagen föreskrivna mammaledigheten om minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A11 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A11 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet Centerpartiet delar regeringens uppfattning om att det ska finnas en generös föräldraförsäkring, med tydliga rättigheter för båda föräldrarna att ta ut ledighet, både i samband med att ett barn


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation