Dokument & lagar (343 träffar)

Motion 1999/2000:N228 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N228 av Lundgren, Bo m Energipolitik för arbete och välstånd Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av energipolitiken så att denna bidrar till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Staten skall inte detaljplanera och detaljreglera energisystemets


Utskottsberedning: ------------------------------1999/2000:BoU2 1999/2000:MJU15 1999/2000:NU12 1999/2000:NU15 1999/2000:NU3 1999/2000:SkU16 2000/01:LU7 2000/01:MJU3 2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N227 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N227 av Johansson, Mikael mp MOX-bränsle MOX-bränsle är mixed-oxide fuel, en blandning av 5-7 plutonium och uran som används som kärnbränsle i några av Europas kärnkraftsreaktorer. I Sverige används inte MOX- bränsle pga dess sammansättning, men problemet är att Sverige äger 900 kg plutonium


Utskottsberedning: ------1999/2000:MJU15 1999/2000:NU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N214 av Daléus, Lennart c Utvecklingspolitik Utvecklingspolitik Den nya tiden kräver ett nytt Sverige Inledning Idag finns en stark kraft och en enorm vilja runt om i landet att vända den negativa trend som pågått i Sverige under några år. Denna vilja och kraft måste tas tillvara.


Utskottsberedning: ---------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:KrU14 1999/2000:KrU9 1999/2000:NU10 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:NU2 1999/2000:SkU13 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU7 2000/01:AU5 2000/01:KU3 2000/01:MJU12 2000/01:NU4 2001/02:TU1 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ923 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ923 av Erlandsson, Eskil c Jaktpolitiska frågor Rovdjusförvaltning Det bör vara ett mål för det svenska samhället att ha livskraftiga stammar av björn, järv, lo och varg. Stammarna skall ha en sådan utbredning att arternas långsiktiga överlevnad i Sverige kan garanteras. När dessa


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ922 av Dan Ericsson och Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ922 av Ericsson, Dan kd Jaktfrågor Redan sommaren 1977 presenterades den statliga utredningen Jaktens villkor SOU 1997:91Sedan dess har regeringen flera gånger aviserat en proposition om jaktens villkor. En sådan har dock inte kommit vilket föranleder att motionskrav nu måste resas


Utskottsberedning: ---1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ921 av Björn Kaaling m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ921 av Kaaling, Björn s Reglerad skyddsjakt på gråsäl Det råder uppenbarligen stor oenighet bland olika intressen om hur stort bestånd av sälar det finns runt Sveriges kuster. Men att antalet sälar torde vara betydligt större än på länge framgår inte minst av den ökande omfattning


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ920 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ920 av Granström, Per Erik s Sammanhållen rovdjurspolitik Ökningen av rovdjursstammen har under de senaste åren medfört konflikter mellan fastboende, näringsidkare, jägare och allmänhetens tillgång till friluftsliv. De fyra stora rovdjursarterna samt örnarna utgör värdefulla inslag


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ919 av Åke Sandström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ919 av Sandström, Åke c Decentraliserad rovdjursförvaltning Det bör vara ett mål för det svenska samhället att ha livskraftiga stammar av björn, järv, lo och varg. Stammarna skall ha en sådan utbredning att arternas långsiktiga överlevnad i Sverige kan garanteras. När dessa grundläggande


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ918 av Viviann Gerdin (c) och Runar Patriksson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ918 av Gerdin, Viviann c Vargstammen Myndigheternas mål att få en livskraftig rovdjursstam i Sverige har medfört att vi idag har den starkaste vargstammen på över 100 år. Ökningen har setts som positiv och har fått allmänhetens acceptans, så länge vargen befinner sig på en annan ort


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ917 av Elizabeth Nyström och Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ917 av Nyström, Elizabeth m Begränsad jakt på säl Sälstammen i Skagerrack, Kattegatt och Östersjön har vuxit sig stark de senaste åren. Det är i och för sig positivt och pekar på att miljöproblemen inte längre är så allvarliga. Det pågående jaktförbudet har även det påverkat sälstammens


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ916 av Harald Bergström (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ916 av Bergström, Harald kd Jakt med levande lockbete Det händer inte så sällan att jägare/markägare vill ha sina bytesdjur i fred för rovfåglar. Om det t ex blir för många duvhökar minskar antalet fasaner och rapphöns till förfång för jakten. Jakträttsinnehavaren har i så fall att


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ915 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ915 av Lindvall, Gudrun mp Jakt med hagel Inledning Användningen av blyhagel har diskuterats mycket av miljöskäl. Nu finns ett beslut om framtida förbud. Den här motionen vill dock belysa problemet ur en annan synvinkel djurskyddssynpunkt och lidande för djuren. Vad jagas med hagel


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ914 av Patrik Norinder m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ914 av Norinder, Patrik m Skarvjakt och skyddsåtgärder för fisket 1 Skarv De två raser av skarv som förekommer i Sverige är mellanskarven Phalacrocorax carbo sinensis och storskarv Phalacrocorax carbo carboEnligt Fiskeriverkets skarvfakta är mellanskarven såväl en insjö- som havsfågel.


Utskottsberedning: ---1999/2000:MJU17 1999/2000:MJU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ913 av Patrik Norinder m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ913 av Norinder, Patrik m Skyddsjakt på säl 1 Sälstammen Gråsälstammen kan idag uppskattas till ungefär 10.000 djur och har en hög tillväxt på cirka 6 Detta är säkert en försiktig uppskattning. Antalet knubbsäl kan beräknas till cirka 15.000 djur, vilket är fler än vad som noterats


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ912 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ912 av Lindvall, Gudrun mp Ripjakten Inledning Debattens vågor går fortfarande höga om ripjakten i fjällen. Miljöpartiet har i flera motioner och interpellationer tagit upp dagens system, som vi inte anser ekologiskt hållbart. Vi kritiserar såväl jakttiden som avsaknaden av inventeringar


Utskottsberedning: ---1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ911 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ911 av Mikaelsson, Maggi v Grytjakt på grävling Grävlingen är ett fredligt nattlevande djur. Den lever i en livslång relation med sin partner. Den är allätare i likhet med människan men dess huvudsakliga föda utgörs av daggmaskar. Den är inget rovdjur och konkurrerar inte med människan


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ910 av Åke Sandström och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ910 av Sandström, Åke c Sälstammens utbredning Med stor samstämmighet i uppgifter från fiskare längs den svenska och finska kusten längs Bottenviken samt Finska viken och Rigabukten har vi nu en mycket stor sälstam. Det är i huvudsak vikaresäl och knubbsäl, men även gråsäl finns. Om


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ909 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ909 av Lindvall, Gudrun mp Straffen för tjuvjakt Under vintern och våren 1999 har ett flertal grova tjuvjakter av våra stora rovdjur uppmärksammats och väckt starka känslor. Järv Enligt beräkningar från Umeå universitet dödar tjuvskyttar 14 av järvstammen varje år. Med tanke på att


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ908 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ908 av Lindvall, Gudrun mp Stjärtand och skedand 1 Inledning Jakten i Sverige regleras i jaktlagen 1987:259 och jaktförordningen 1987:905Vi har i flera motioner och interpellationer kritiserat olika typer av jakt i landet. Vi menar att all jakt måste utgå från kunskap om respektive


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ907 av Nils Fredrik Aurelius och Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ907 av Aurelius, Nils Fredrik m Utökad skyddsjakt på sälar i Östersjön Miljögifterna gjorde att sälstammen i Östersjön minskade kraftigt under flera årtionden. 1986 uppskattade Statens Naturvårdsverk den svenska gråsälspopulationen till 800-1.100 och antalet knubbsälar till några


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation