Dokument & lagar (646 träffar)

Motion 1999/2000:MJ36 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ36 av Erlandsson, Eskil c med anledning av skr. 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik I skrivelsen 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik gör regeringen som den brukar när det gäller miljöfrågor. Skrivelser levereras men sällan kommer de konkreta förslagen i form


Utskottsberedning: ---------2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk32 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk32 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Den utredning som föregick propositionen, Tullagsutredningen, hade ett förslag om möjlighet till dröjsmålstalan. Detta skulle innebära en möjlighet att under vissa omständigheter föra dröjsmålstalan om inte


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan


Utskottsberedning: ----2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ35 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ35 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Det är mycket angeläget med en säker hantering av utsäden. I den globaliserade värld vi lever i handlas varor och tjänster mellan länder, i detta fall utsäden. På flera områden, däribland utsäden,


Utskottsberedning: --2000/01:MJU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk28 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk28 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vid de utökade införselreglerna avseende privatinförsel av alkoholhaltiga drycker är det angeläget att en anpassning av den svenska alkoholskatten sker till europeisk nivå. Med


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk27 av Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk27 av Carlson, Leif m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. I Sverige har vi idag i praktiken en närmast fri tillgång till alkoholdrycker för både missbrukare och ungdomar en svart marknad som håller öppet tjugofyra timmar om dygnet på tiotusentals


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk26 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk26 av Ruwaida, Yvonne mp med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vad vill regeringen Regeringen vill öka införselkvoterna för alkohol för att ytterligare anpassa oss till europeiska förhållandenI föreliggande proposition menar man att skatterna på


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk25 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk25 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor 1 Inledning Propositionen behandlar flera områden såsom exportbutiker och proviantering, skatter på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, punktskatte- verksamhetens organisatoriska inlacering i skatteförvaltningen,


Utskottsberedning: -------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
r vÃ
lmotiverade men vi motsÃ
tter oss eller vill förÃ
ndra vissa av de förslag som lÃ
ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
n alkoholdrycker


Utskottsberedning: --------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk23 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk23 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jord- och skogsbruket är i stora stycken drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbrukets fortlevnad är därmed viktig inte bara för näringen utan också för hela landsbygden och därmed


Utskottsberedning: ------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk22 av Carl G Nilsson och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk22 av Nilsson, Carl G m med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jordbrukets energiskatter Vi har i tidigare motioner drivit frågan att det är orimligt att lantbruket skall betala högre elskatter än industrin. Lantbruksföretag vidarebearbetar i allt större utsträckning


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk21 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk21 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter I propositionen föreslås ändringar i regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Ändringarna syfter till att minska administrativa


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ34 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ34 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller en rad förslag till ändringar i lagstiftning och förutsättningar på jaktens område. Vi moderater hälsar en del av dessa förslag med tillfredsställelse.


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ33 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ33 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl a förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ32 av Olle Lindström och Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ32 av Lindström, Olle m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens förslag i propositionen Jaktens villkor går generellt i rätt riktning men har i en del avseenden betydande brister. Villkoren för bildande av viltvårdsområden skärps något, men fortfarande finns


Utskottsberedning: ---1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ31 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ31 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Centerpartiet anser att det är av största vikt att Sverige har en effektiv och väl fungerande jaktpolitik. Jakten är viktig både som regulator av viltstammarna och som fritidssysselsättning för många människor.


Utskottsberedning: --------1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ30 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor En artrik och livskraftig fauna är en omistlig tillgång för hela svenska folket. Regeringens motiv för att ändra benämningen jaktvård till viltvård har därmed stark förankring hos den breda allmänheten. Förhållandet


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation