Dokument & lagar (266 träffar)

Motion 1999/2000:N52 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N52 av Westerberg, Per m med anledning av skr. 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag 1 Inledning 1.1 Sverige behöver en större och mer dynamisk småföretagsamhet Det är en vitt spridd kunskap att ett framgångsrikt företagande


Utskottsberedning: --------2000/01:NU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N51 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N51 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Varför är konkurrens viktigt Fri konkurrens på lika villkor inom de ramar som sätts upp av etiska principer och lagstiftning är det bästa verktyget för att tillgodose konsumenternas


Utskottsberedning: --------------------------------2000/01:NU4 2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N50 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N50 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Gruppundantag för kedjor inom detaljhandeln Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat, utländska företag söker sig till den svenska marknaden och vinner allt


Utskottsberedning: --2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N49 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N49 av Saarinen, Ingegerd mp med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Miljöpartiet instämmer i stora drag med propositionens allmänna inriktning och slutsatser. Vi tycker emellertid att följderna av propositionens förslag till nya regler för


Utskottsberedning: ----2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N48 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N48 av Stenberg, Hans s med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald I proposition 1999/2000:140 föreslås ett undantag från konkurrenslagens regler för samarbete mellan taxiföretag eller mellan beställningscentral och taxiföretag. När det gäller


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N47 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Sammanfattning Den rådande konkurrenslagstiftningen har i vissa avseenden skapat goda förutsättningar för ett bättre näringsklimat i Sverige. Det återstår dock mycket att uträtta


Utskottsberedning: -----------2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N46 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N46 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Konkurrens är en förutsättning för en sund marknadsekonomi En viktig orsak till att Sverige placerar sig dåligt i den så kallade välfärdsligan är det höga prisläget, till följd


Utskottsberedning: ------2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N45 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald I proposition 1999/2000:140 lämnas förslag till inriktning och prioriteringar för konkurrenspolitiken. Jag kommer endast att beröra avsnitt 7.6.2 DetaljhandelGruppundantaget


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N44 av Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N44 av Heyman, Tom m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald En fri och öppen konkurrens inom handeln gagnar konsumenterna: Priserna blir lägre och utbudet förbättras. Trots att den svenska konkurrenslagen nu varit i kraft i flera år så domineras


Utskottsberedning: -2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N43 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N43 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Regeringen föreslår ett principiellt ställningstagande till ett framtida stöd- system för s.k. alternativ olönsam energiproduktion. Detta stöd skulle ske


Utskottsberedning: --2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N42 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N42 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Inledning I proposition 1999/2000:134 föreslås att det nuvarande tillfälliga stödet till småskalig elproduktion förlängs till utgången av år 2002 för


Utskottsberedning: --2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N41 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N41 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor 1 Regeringens förslag Regeringen föreslår i föreliggande proposition ett nytt system för att främja förnybar elproduktion med ikraftträdande den 1


Utskottsberedning: ----2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N40 av Ewa Thalén Finné och Lars Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N40 av Thalén Finné, Ewa m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag I proposition 1999/2000:72 föreslår regeringen att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: --1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N39 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N39 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag Inledning I proposition 1999/2000:72 föreslås att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: -1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N38 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N38 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag 1 Inledning I propositionen föreslås att en ny lagstiftning skall införas på naturgasområdet. Bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar föreslås överföras till en ny naturgaslag som är avsedd att genomföra


Utskottsberedning: ----------1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N37 av Carin Lundberg och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N37 av Lundberg, Carin s med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB En börsintroduktion av Telia AB är enligt vår mening en positiv och nödvändig åtgärd, för att skapa det ekonomiska utrymme som företaget behöver för att utvecklas positivt och göra nödvändiga investeringar.


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N36 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Statens roll Stat och kommun bör ha som kärnverksamhet att hantera det genuint gemensamma som ingen annan kan lösa lika bra eller bättre. Därför anser vi inte att staten ska driva företag. Staten


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N35 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N35 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Inledning I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen avser att genomföra en börsintroduktion


Utskottsberedning: --1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N34 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N34 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Långt senare än nödvändigt planerar regeringen nu en försäljning av en del av Telia. Vi hade när frågan behandlades i riksdagen för knappt ett år sedan starka principiella invändningar mot sammanslagningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N33 av Åke Sandström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N33 av Sandström, Åke c med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Regeringen anför i propositionen att riksdagen skall bemyndiga regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen anför även möjligheten att återkomma till


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation