Dokument & lagar (328 träffar)

Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk32 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk32 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Den utredning som föregick propositionen, Tullagsutredningen, hade ett förslag om möjlighet till dröjsmålstalan. Detta skulle innebära en möjlighet att under vissa omständigheter föra dröjsmålstalan om inte


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan


Utskottsberedning: ----2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk28 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk28 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vid de utökade införselreglerna avseende privatinförsel av alkoholhaltiga drycker är det angeläget att en anpassning av den svenska alkoholskatten sker till europeisk nivå. Med


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk27 av Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk27 av Carlson, Leif m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. I Sverige har vi idag i praktiken en närmast fri tillgång till alkoholdrycker för både missbrukare och ungdomar en svart marknad som håller öppet tjugofyra timmar om dygnet på tiotusentals


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk26 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk26 av Ruwaida, Yvonne mp med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vad vill regeringen Regeringen vill öka införselkvoterna för alkohol för att ytterligare anpassa oss till europeiska förhållandenI föreliggande proposition menar man att skatterna på


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk25 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk25 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor 1 Inledning Propositionen behandlar flera områden såsom exportbutiker och proviantering, skatter på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, punktskatte- verksamhetens organisatoriska inlacering i skatteförvaltningen,


Utskottsberedning: -------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
r vÃ
lmotiverade men vi motsÃ
tter oss eller vill förÃ
ndra vissa av de förslag som lÃ
ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
n alkoholdrycker


Utskottsberedning: --------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk23 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk23 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jord- och skogsbruket är i stora stycken drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbrukets fortlevnad är därmed viktig inte bara för näringen utan också för hela landsbygden och därmed


Utskottsberedning: ------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk22 av Carl G Nilsson och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk22 av Nilsson, Carl G m med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jordbrukets energiskatter Vi har i tidigare motioner drivit frågan att det är orimligt att lantbruket skall betala högre elskatter än industrin. Lantbruksföretag vidarebearbetar i allt större utsträckning


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk21 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk21 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter I propositionen föreslås ändringar i regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Ändringarna syfter till att minska administrativa


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk20 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen Enligt gällande svenska mervärdesskatteregler är upplåtelse av väg, bro och tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik inom Sverige skattepliktig.


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk19 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk19 av Gustafsson, Holger kd med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. Inledning Regeringen föreslår i proposition 1999/2000:34 att noterade publika aktiebolag ska få förvärva och överlåta egna aktier.


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU12

Motion 1999/2000:Sk18 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk18 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. Propositionen behandlar de skattemässiga konsekvenserna av regeringens proposition 1999/2000:34 där det föreslås att publika aktiebolag


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU12

Motion 1999/2000:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk17 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. I propostion1999/2000:34 förslår regeringen att ett aktiebolag som är noterat skall få förvärva egna aktier. I proposition 1999/2000:38


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU12

Motion 1999/2000:Sk16 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk16 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler 1 Inledning Sverige behöver fler entreprenörer. Många av de potentiella tillväxtföretagen som kan ge ökad framtida sysselsättning återfinns i kategorin fåmansbolag. Företag som drivs av kvinnor tillhör


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk15 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk15 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler Propositionen Regeringen föreslår att de flesta av de s.k. stoppregler som infördes för fåmansföretag på 1970-talet ska avskaffas. Vidare föreslås ändringar av definitionen av fåmansföretag och av företagsledare.


Utskottsberedning: -----1999/2000:SkU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk14 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk14 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler Sverige behöver fler företag och fler företagare. Idag drabbas de av en för hård skattebelastning. Det krävs ett flertal åtgärder för att lätta denna skattebörda. Folkpartiet har i motion 1999/2000:Sk327


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation