Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 1999/2000:U903 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U903 av Schyman, Gudrun v En solidarisk världsordning alternativet till EMU 1 Vänstern och internationalismen Socialismen som idé och politiskt program växte fram under 1800-talet mot bakgrund av industrialismens genombrott. Kampen för allmän och lika rösträtt, för sociala och ekonomiska


Utskottsberedning: -----1999/2000:FiU1 1999/2000:UU10 2000/01:UU4 2002/03:UU10 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U402 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:U402 av Daléus, Lennart c Internationell säkerhet och konflikthantering 1 Sammanfattning Världen måste gå ifrån att reparera i efterhand till att förebygga konflikter. Tidig varning måste följas av tidig handling. Alltför ofta har omvärlden reagerat på en konflikt alldeles för sent


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:UU10 1999/2000:UU6 2000/01:UU4 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T210 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T210 av Gylling, Johnny kd Kommunikationer Sammanfattning Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna


Utskottsberedning: -------------------------------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:FiU1 1999/2000:LU18 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16 1999/2000:TU1 1999/2000:TU11 1999/2000:TU5 1999/2000:TU9 2000/01:MJU3 2000/01:TU1 2001/02:MJU4 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 1 avslag, , 49 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf41 av Doris Håvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf41 av Doris Håvik m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Utlänningsnämnden och förläggningskostnader Bakgrund Motivet att tillsätta en särskild nämnd för utlänningsärenden var att


Utskottsberedning: --1991/92:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi42 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi42 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning av Ny Demokratis motion med anledning av regeringens kompletteringsproposition Sverige är i en ekonomisk


Utskottsberedning: --------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU30 1991/92:JoU24 1991/92:SfU16 1991/92:UU30
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): 1 avslag, , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:N26 av Anita Gradin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:N26 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:108 Statens roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges exportråd Regeringen föreslår i propositionen om Sveriges exportråd förändringar i verksamheten och bidragsgivningen. Vi ansluter oss i huvudsak till regeringens


Utskottsberedning: --1991/92:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation