Dokument & lagar (1 147 träffar)

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. SD Könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förekomsten av könsstympning i Sverige och analysera det arbete som görs på området i dag. Motivering Kvinnlig könsstympning


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Psykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2919 av Hanna Wigh SD Epilepsi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om epilepsivården och de samhällsutmaningar personer med epilepsi möter i samhället som ska lämna förslag på förbättringar.


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2917 av Hanna Wigh SD Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


Utskottsberedning: 2014/15:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. SD Åtgärder inom rättspsyk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grova brottslingar inom rättspsykiatrisk vård endast ska få tillgång till internet eller andra likvärdiga kommunikationsmedel


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. M, FP Krav på kompetens för att primärt få rätt att hantera psykiatriska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att legitimerade personer möter vårdsökande till psykiatrin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson M En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2879 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2879 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén M Mer stöd till kommunernas alkoholhandläggare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer statligt stöd till kommunala alkoholhandläggare. Motivering Det finns i Sverige idag


Utskottsberedning: 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2879 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2879 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2861 av Pyry Niemi och Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2861 av Pyry Niemi och Hillevi Larsson S En rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa en mer rätts- och patientsäker process


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2861 av Pyry Niemi och Hillevi Larsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2861 av Pyry Niemi och Hillevi Larsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson S Rätten för ofrivilligt barnlösa att få fler behandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att erbjuda ofrivilligt barnlösa flera behandlingar


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2853 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2853 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist S Fler krafttag mot illegal införsel och återförsäljning av tobak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja insatser för att motarbeta illegal införsel och vidareförsäljning


Utskottsberedning: 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2853 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2853 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson SD Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2847 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2847 av Linus Bylund m.fl. SD Gratis graviditetstest på apotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna och kostnaderna för att införa ett system där graviditetstest av det enklare slaget finns


Utskottsberedning: 2014/15:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2847 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2847 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. SD Könsselektiva och andra utsorterande aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att motverka att abort används som en metod för att välja egenskaper hos barn. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2830 av Hillevi Larsson S Skärpta krav för att driva HVB-hem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa tillståndsgivning för offentligt drivna HVB-hem. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2822 av Hillevi Larsson S Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson S Certifiering av familjehemsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kraven på de organisationer som bedriver konsulentstödd familjehemsvård och undersöka möjligheten att ställa


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca S Ökad tillgång till skyddade boenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddade boenden. Motivering Det har skett en kraftig ökning av antalet kvinnor som inte får plats


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren S En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en nationell kommission


Utskottsberedning: 2014/15:SoU12 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) (pdf, 64 kB)