Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsbegränsade uppehållstillstånd även för alternativt skyddsbehövande


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 106 kB)

Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om migrationsöverenskommelsen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander båda C med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Den migrationspolitiska uppgörelsen En ansvarsfull väg framåt Regeringens


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1  Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Värna rätten till asyl 4Hösten 2015 5Dåligt underbyggt förslag 6Rätten till individuell


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Motion 2015/16:3292 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3292 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlänningsdatalagen ska utvärderas efter kort tid så att eventuella tillämpningsproblem kan åtgärdas så fort som möjligt


Utskottsberedning: 2015/16:SfU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3292 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3292 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3291 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3291 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de primära ändamålsbestämmelserna bör innehålla ett nödvändighetskrav i stället för ett behovskrav och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3291 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3291 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. FP med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om studiemedel i stället för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M)

Motion till riksdagen 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell C, M med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska trygghetssystemen i syfte att stärka de ekonomiska


Utskottsberedning: 2015/16:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. KD med anledning av prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:147. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer tid för barnen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2015/16:256 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:256 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av prop. 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återbetalningen av underhållsstödet ska baseras på en mer aktuell inkomst


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:256 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:256 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:189 av Johan Forssell och Solveig Zander (M, C)

Motion till riksdagen 2015/16:189 av Johan Forssell och Solveig Zander M, C med anledning av prop. 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition i de delar som avser förslaget att fullt underhållsstöd inte längre ska lämnas


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:189 av Johan Forssell och Solveig Zander (M, C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:189 av Johan Forssell och Solveig Zander (M, C) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:147. Motivering Sverigedemokraterna ställer sig till skillnad från regeringen positiva till det kommunala vårdnadsbidraget.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:147. Motivering I propositionen föreslås det att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphävas. Den tidigare alliansregeringen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:31 av Linus Bylund (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:31 av Linus Bylund SD med anledning av prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning. Motivering Sverigedemokraterna har ett uttalat barnperspektiv och menar att ett stort mått av


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:31 av Linus Bylund (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:31 av Linus Bylund (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen lämnas förslag om att det antal dagar för vilka en förälder inte kan avstå rätten till föräldrapenning


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till förändring av föräldrapenningen så att


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 77 kB)