Dokument & lagar (413 träffar)

Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. L Liberal konsumentpolitik och politik mot överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nytt konsumentpolitiskt mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU10 2017/18:CU17 2017/18:CU20 2017/18:JuU14 2017/18:KrU8 2017/18:KU38 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Familjerätt och familjelagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regler gällande de barn som föds via surrogatarrangemang utomlands, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:CU14 2017/18:CU8 2017/18:KrU6 2017/18:SoU13 2017/18:SoU20
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 126 kB)

Motion 2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. C Liberal feminism Sammanfattning Centerpartiet vill se ett jämställt Sverige. Centerpartiets jämställdhetspolitik bygger på liberal feminism med ett intersektionellt perspektiv. Vägen till jämställdhet ser olika ut för människor beroende på livssituation och


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU16 2017/18:CU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU17 2017/18:JuU25 2017/18:KrU2 2017/18:NU12 2017/18:SfU1 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU3 2017/18:SkU19 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9 2017/18:UbU13 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 142 kB)

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationella kartläggningar av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck ska göras återkommande och med jämna


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU24 2017/18:KrU3 2017/18:SkU19 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 17 avslag, 5 bifall,

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. M Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:FiU1 2017/18:JuU17 2017/18:KrU2 2017/18:SfU1 2017/18:SfU3 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:KrU6 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. L Funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till LSS-utredningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:KU39 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2322 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse för Sverige Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, t.ex. arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar, och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:MJU18 2017/18:MJU24 2017/18:SkU11 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2904 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2904 av Edward Riedl M Public service och onlinetjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av ett separat regelverk för public service-företagens affärer med onlinetjänster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2904 av Edward Riedl (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2904 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2903 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2903 av Edward Riedl M Lotteriförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kreditförbudet vid lotteriförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det inte tillåtet att sälja lotter


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2903 av Edward Riedl (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2903 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2894 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2894 av Sten Bergheden M Public service genom kod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge de som betalt tv-avgiften en personlig kod som gör det möjligt att ta del av de program som sänds inom ramen för public service och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2894 av Sten Bergheden (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2894 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2876 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2876 av Edward Riedl M Bidrag för skolresor till Auschwitz Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett bidrag för skolresor till Auschwitz och tillkännager detta för regeringen. Motivering För varje år som


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2876 av Edward Riedl (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2876 av Edward Riedl (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2875 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2875 av Edward Riedl M Centralisering av journalister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja en rikstäckande public service och motverka ytterligare centralisering av public service-företagen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2875 av Edward Riedl (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2875 av Edward Riedl (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2854 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:2854 av Rickard Nordin C Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:KrU8 2017/18:SfU15 2017/18:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2017/18:2841 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:2841 av Rickard Nordin C Slopad försäljning av lotter på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lotter alltid ska betalas innan dragning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har framkommit i tidningsuppgifter att


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2841 av Rickard Nordin (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2841 av Rickard Nordin (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2807 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2807 av Lars Beckman M Spelförsäljning på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skuldsättningen i Sveriges hushåll har sedan mitten av 90-talet ökat mer än


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2807 av Lars Beckman (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2807 av Lars Beckman (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2805 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2805 av Lars Beckman M Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering  Sverige har


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2805 av Lars Beckman (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2805 av Lars Beckman (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2761 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2761 av Jan Ericson M Slopa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2761 av Jan Ericson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2761 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2693 av Isak From m.fl. S Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 76 kB)