Dokument & lagar (413 träffar)

Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. C Trygghet i hela landet Sammanfattning Sverige riskerar att klyvas såväl socialt som regionalt. Mellan de som har jobb och de som inte har, mellan delar av landsbygden där polisens utryckningstider är långa och områden dit polisen kommer snabbare. Mellan vissa


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:CU10 2017/18:CU16 2017/18:CU8 2017/18:FiU1 2017/18:FiU26 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:JuU17 2017/18:JuU18 2017/18:JuU29 2017/18:JuU35 2017/18:JuU36 2017/18:KrU3 2017/18:KU34 2017/18:SfU1 2017/18:SfU12 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (75 yrkanden): 65 avslag, 10 bifall,

Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 167 kB)

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. SD, Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU17 2017/18:JuU25 2017/18:JuU36 2017/18:KrU3 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:TU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 152 kB)

Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. L En liberal bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende utvärdering av de statliga byggsubventionernas effektivitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:CU9 2017/18:FiU25 2017/18:KrU7 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 57 avslag

Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 162 kB)

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:KrU2 2017/18:KrU7 2017/18:KU14 2017/18:SfU15 2017/18:SfU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU20 2017/18:SoU9 2017/18:UbU20 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2018/19:KU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 130 kB)

Motion 2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. L Barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om målgruppsanpassad information om barnets rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:JuU17 2017/18:KrU6 2017/18:SfU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 119 kB)

Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kultur till alla barn Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att Skapande skola upphör som projektform och integreras i skolans ordinarie verksamhet och


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. L Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en integrationspolitik med fokus på jobb, skola och bostäder och som stärker individen och motverkar


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU2 2017/18:AU7 2017/18:CU16 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:FiU3 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:KU36 2017/18:NU12 2017/18:SfU15 2017/18:SfU18 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:UbU1 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 36 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 111 kB)

Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. KD Det civila samhällets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en politik som stärker det civila samhället och därmed de mellanmänskliga relationerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:KrU1 2017/18:KrU3 2017/18:SfU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationella kartläggningar av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck ska göras återkommande och med jämna


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU24 2017/18:KrU3 2017/18:SkU19 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 17 avslag, 5 bifall,

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. C Låt inte Sverige klyvas Sammanfattning Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer, men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Nästan en miljon människor befinner sig idag i utanförskap. Orsakerna är flera, men två viktiga problem är de hårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:CU7 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:KrU3 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SfU1 2017/18:SkU9 2017/18:SoU9 2017/18:TU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU2 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3885 av Martin Kinnunen SD Ett smalare och ändamålsenligt public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson båda C Förbud mot lotteriförsäljning på kredit m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förbud mot att sälja lotter på kredit ska införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8 2017/18:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2410 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2410 av Jan R Andersson M Restaurangkasinon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för restaurangkasinon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Restaurangkasinon förekommer på cirka 450 spelplatser i landet och utgör på


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2410 av Jan R Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2410 av Jan R Andersson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. SD Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/CeSam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD Matchfixning och straffskärpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta frågan på allvar och utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson SD Marinarkeologiskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett museum för regalskeppet Kronan, regalskeppet Svärdet och amiralsskeppet Mars på Öland eller i Kalmar


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:853 av Robert Hannah L Förbjud terapi som ska bota hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kartläggning om fenomenet omvandlingsterapi bör göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen båda SD Slopat skattestöd till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa samtliga kommunala bidrag till trossamfund, som inte är kopplade till att bevara kulturarvet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3 2017/18:KU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:975 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2017/18:975 av Per Lodenius C Svenskt public service-utbud via internet på Åland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Åland och dess befolkning ska kunna ta del av hela Sveriges Televisions och Sveriges Radios utbud, inklusive det


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:975 av Per Lodenius (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:975 av Per Lodenius (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2032 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2032 av Anette Åkesson M Filial till Flygvapenmuseum i Ljungbyhed Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att Flygvapenmuseum i Linköping får i uppdrag att öppna en filial i Ljungbyhed för att uppmärksamma en unik


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2032 av Anette Åkesson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2032 av Anette Åkesson (M) (pdf, 60 kB)