Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 1988/89:Sk12 av Annika Åhnberg (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Skl2 av Annika Åhnberg vpk med anledning av prop. 1988/89:51 om bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron Propositionen behandlar villkor för import av utländska äpplen och päron. Vpk anser


Utskottsberedning: --1988/89:SkU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sk12 av Annika Åhnberg (vpk) (pdf, 62 kB)

Motion 1988/89:Sk11 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Skll av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:51 om bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron Regeringen föreslår i sin proposition att avveckla den nuvarande importregleringen


Utskottsberedning: -1988/89:SkU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sk11 av Karl Erik Olsson m.fl. (c) (pdf, 97 kB)

Motion 1988/89:Sk9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk9 avJillLindgrenm.fi. med anledning av prop. 1988/89:51 om bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron Denna motion är föranledd av påtryckningar från USA med syfte att öppna den svenska


Utskottsberedning: -1988/89:SkU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sk9 (pdf, 55 kB)