Dokument & lagar (2 329 träffar)

Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. c EU:s utrikes- och säkerhetspolitik väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. v Omedelbart förestående brott mot FN-stadgans våldsförbud väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i FN bör verka för att ett militärt angrepp mot Irak utan stöd av en ny och klar


Utskottsberedning: 2002/03:UU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. kd Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1 Sammanfattning Under de senaste 30 åren har många människor i utvecklingsländer rest sig ur fattigdom. Livsvillkoren har förbättrats och allt fler lever längre. Samtidigt har aldrig så många människor fötts in i fattigdom,


Utskottsberedning: 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. m Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lett-land och Litauen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. m Barn i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sitt utvecklingsarbete bör verka för att minska antalet barn på institution och ge stöd till humanare omvårdnadsformer.


Utskottsberedning: 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, ,

Motion 2000/01:U652 av Patrik Norinder m.fl. (m, c, fp, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U652 av Norinder, Patrik m Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att Sveriges regering skall verka för att Taiwan skall kunna deltaga i arbetet inom WHO som observatör. Taiwan Taiwan är en av Asiens högst utvecklade demokratier. Den politiska förändringen från ett tidigare


Utskottsberedning: -2000/01:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U503 av Marianne Andersson m.fl. (c, mp, kd, v)

Motion till riksdagen 2000/01:U503 av Andersson, Marianne c Sverige, EU och Asean Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige som ordförande i EU skall arbeta för god samhällsstyrning och tydliga spelregler i Aseanländerna. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------2000/01:UU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U216 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U216 av Svensson, Alf kd Internationellt bistånd Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det övergripande målet för biståndet är att höja de fattigas levnadsnivå och hävda människovärdet. 2.


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:UU1 2000/01:UU10 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi211 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik Sammanfattning: Globala möjligheter, globalt ansvar Liberaler är internationalister. I olika länder och i olika tider har liberaler stått för att mänskliga fri- och rättigheter är något universellt. Våra åsiktsfränder har kämpat för demokrati,


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU11 2000/01:FiU3 2000/01:FöU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU1 2000/01:KU1 2000/01:MJU1 2000/01:NU3 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SkU1 2000/01:SoU1 2000/01:TU1 2000/01:UbU2 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:A812 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:A812 av Leijonborg, Lars fp Liberal jämställdhetspolitik Sammanfattning Det viktigaste målet för vår liberala jämställdhetspolitik är att skapa verkliga möjligheter för kvinnor och män att forma sina liv efter egna val. Arbetet för att nå ett mer jämställt samhälle handlar till stor del


Utskottsberedning: -------------------2000/01:JuU14 2000/01:JuU20 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:SfU1 2000/01:SfU5 2000/01:SfU9 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU18 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UU10 2001/02:AU3 2001/02:FöU3 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:SfU15
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U23 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U23 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Människovärdet i centrum Förenta nationerna FN är en av de viktigaste internationella organisationer som världen har, både som idé och verksamhet. Trots en unik möjlighet att efter det kalla


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U22 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U22 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Sveriges aktiva medlemskap i Förenta nationerna FN utgör den bärande delen i svensk utrikespolitik. Det är genom arbetet i FN som vi är med och bygger den internationella rättsordningen.


Utskottsberedning: -------------2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U21 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U21 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Det finns anledning att notera en rad positiva förändringar och en betydelsefull framgång i FN-arbetet. Dit hör den alltmer förändrade inriktningen när det gäller FN:s och Världsbankens


Utskottsberedning: -----------------2000/01:UU10 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U19 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U19 av Lennmarker, Göran m med anledning av redog. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999 Moderata samlingspartiet vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U18 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:U18 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Inledning I regeringens skrivelse redogör regeringen för det nordiska samarbetet under 1999. I föreliggande motion föreslår vi att Sverige bör initiera ett samarbete för att nå digital allemansrätt på


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U17 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U17 av Jonsson, Elver fp med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Det nordiska samarbetet bygger på en genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Det ger samarbetet både en djup folklig förankring och en unik legitimitet. Styrkan


Utskottsberedning: -----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U16 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U16 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Det nordiska samarbetet har varit lyckosamt på en lång rad områden. Den fria rörligheten av människor samt gemensamma satsningar inom viktiga politikområden som miljö och utbildning är några tydliga


Utskottsberedning: -----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation