Dokument & lagar (249 träffar)

Motion 2007/08:A332 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A332 av Berit Högman m.fl. s Trygghetssystem för företagare s15002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast införa trygghetssystem för företagare. Motivering Den tidigare socialdemokratiska regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A332 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A331 av Hans Hoff (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A331 av Hans Hoff s Utfärdande av identitetskort för nya svenskar s80030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda den utlovade utredningen om identitetskort för nya svenskar. Motivering I dag utfärdas identitetskort


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A331 av Hans Hoff (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk politik för jämställdhet v252 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga mål för jämställdhetspolitiken ska syfta till att ändra maktförhållandena mellan könen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:A327 av Marina Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A327 av Marina Pettersson m.fl. s Överhoppningsbar tid s98007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det finns ett stort antal människor i Sverige som kommer


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A327 av Marina Pettersson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A323 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A323 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Arbetslivsinstitutet i Göteborg s27059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arbetslivsinstitutet i Göteborg. Motivering Arbetslivsinstitutet i Göteborg


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A323 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A321 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A321 av Elina Linna m.fl. v Stöd i arbetslivet till personer med funktionshinder v708 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelsystemet när det gäller arbetshjälpmedel.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU7 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:A321 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:A320 av Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2007/08:A320 av Fredrick Federley c Balans på arbetsmarknaden c454 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett återupprättande av balans på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:A320 av Fredrick Federley (c) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:A316 av Börje Vestlund (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A316 av Börje Vestlund s Turordningsreglerna s14024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort undantaget i lagen om anställningsskydd som gäller att arbetsgivare kan undanta två personer från turordningslistan


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A316 av Börje Vestlund (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Politik för jämlik hälsa mp803 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föra en politik där både samhällets ansvar och människors förutsättningar att göra goda val som främjar


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1 2007/08:SoU11 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 82 kB)

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. v Transpersoners rättigheter Inledning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hälso- och sjukvård 4 5 Könstillhörighetslagen 5 6 Åldersgränsen för rätt till behandling 5 7 Kravet på sterilisering 6 8 Kravet på att sökanden


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU6 2007/08:JuU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp All kärlek är bra kärlek mp821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Äktenskap 6 5 Attityder och bemötanden 6 5.1 Vården 6 5.2 Smittskyddslagen 7 5.3 Blodgivning 8 5.4 Skolan 8 5.5 Andra


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2007/08:UU9 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2007/08:N248 av Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:N248 av Annika Qarlsson c Fler sociala företag c520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Nutek uppdrag att som central myndighet för företagande ansvara för ett nationellt program för att stimulera utvecklingen


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N248 av Annika Qarlsson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. v Boendesegregation v808 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Skrota integrationspolitiken 3 5 En ny problemformulering 4 6 Ökat byggande av hyresrätter 5 7 Upprustning och ombyggnad 6 8 Utförsäljningarna


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU18 2007/08:CU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2007/08:A403 av Eliza Roszkowska Öberg (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A403 av Eliza Roszkowska Öberg m Avskaffande av lag om byggnadstillstånd m1474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om byggnadstillstånd 1971:1204Motivering I och med alliansregeringens tillträde hösten 2006


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A403 av Eliza Roszkowska Öberg (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för arbete s12001 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Men fortfarande märks inte de goda tiderna för alla. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Regeringen försitter de chanser som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och stötta


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:CU26 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 248 kB)

Motion 2007/08:A397 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A397 av Leif Jakobsson m.fl. s Arbetsmarknaden s13082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett effektivt arbetsmarknadsprogram i synnerhet riktat till dem som står längst från arbetsmarknaden. Motivering Högkonjunkturen


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A397 av Leif Jakobsson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:A389 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:A389 av Kenneth Johansson c Utvecklat samarbete mellan Samhall AB, sociala företag m.fl c527 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklat samarbete mellan Samhall AB, sociala företag m.fl. Motivering Samhall AB


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A389 av Kenneth Johansson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A383 av Per Åsling (c)

Motion till riksdagen 2007/08:A383 av Per Åsling c Integration i de gröna näringarna c485 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser för att ge fler med invandrarbakgrund möjlighet att arbeta och starta företag i de gröna näringarna.


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A383 av Per Åsling (c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A377 av Åsa Lindestam och Per Svedberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A377 av Åsa Lindestam och Per Svedberg s Nationellt jämställdhetscentrum s45040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt jämställdhetscentrum i Gävleborg. Motivering I Gävleborg har tidigare funnits ett


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A377 av Åsa Lindestam och Per Svedberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A374 av Ameer Sachet m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A374 av Ameer Sachet m.fl. s Entrepenörskap s45217 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta eget och entreprenörskap. Motivering De stora företagen blir alltmer internationella och en ökande andel av deras


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A374 av Ameer Sachet m.fl. (s) (doc, 41 kB)