Dokument & lagar (222 träffar)

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K261 av Laila Bjurling s Begravningsavgift s3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begravningsavgiftens storlek. Motivering Trots att kyrkan är skild från staten numera är Svenska kyrkan fortfarande huvudman för


Utskottsberedning: 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:8 Tv tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd tv s16203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i radio- och TV-lagen


Utskottsberedning: 2007/08:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal s med anledning av prop. 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I norra

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:K418 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K418 av Karla López mp Sänkt riksdagsarvode mp90001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka arvoden för riksdagsledamöter till samma nivå som medelinkomsten bland förvärvsarbetare i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:K418 av Karla López (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt m Ökad säkerhet och trygghet för myndighetspersonal m1546 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka säkerheten och tryggheten för tjänstemän vid myndighetsutövning. Motivering För åtskilliga


Utskottsberedning: 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson m Användandet av EU-flaggan m1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-flaggan ska användas på alla offentliga byggnader jämte den svenska flaggan.


Utskottsberedning: 2008/09:KU13 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith mp Införskaffande av ett regeringståg mp858 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tågsätt ska införskaffas för transporter av statsledningen. Dags för ett regeringståg Förr fanns


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:K414 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K414 av Ulf Holm mp Statsråds och riksdagsledamöters avgångsvederlag mp722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen om arvoden till statsråden så att man inte ska kunna lägga inkomst i bolag och ta ut avgångsvederlag samtidigt.


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K414 av Ulf Holm (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K403 av Anti Avsan (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K403 av Anti Avsan m Kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner m1789 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner. Motivering Vår möjlighet att som enskilda riksdagsledamöter


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K403 av Anti Avsan (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K395 av Anti Avsan (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K395 av Anti Avsan m Utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet m1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet. Motivering I olika stater finns olika system för normprövning, det vill


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K395 av Anti Avsan (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik fp1437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att så länge som monarkin


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:K4 av Mikael Johansson och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K4 av Mikael Johansson och Ulf Holm mp med anledning av prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV mp004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring i radio- och TV-lagen gällande annonstid. Motivering Miljöpartiet delar inte regeringens uppfattning att öka annonstiden


Utskottsberedning: 2007/08:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K4 av Mikael Johansson och Ulf Holm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén kd Resultatredovisning av svenskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa tydliga krav på resultat när bistånd ges.


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU2 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U305 av Fredrik Malm fp Sveriges ambassad i Bagdad fp1200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska ambassaden i Bagdad så snart som möjligt ska öppnas på nytt. Motivering Sverige har i dag ingen diplomatisk


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:K413 av Bengt-Anders Johansson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K413 av Bengt-Anders Johansson m Stärkt äganderätt m1726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förstärkning av äganderätten. Motivering Ägandet av och omsorg om de egna tillhörigheterna är en djupt liggande känsla


Utskottsberedning: 2007/08:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K413 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 63 kB)

Motion 2007/08:K412 av Bengt-Anders Johansson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K412 av Bengt-Anders Johansson m Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen m1731 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att även registrering av riksdagsledamöternas skulder bör


Utskottsberedning: 2007/08:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K412 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K411 av Anna Bergkvist (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K411 av Anna Bergkvist m Utredning i Madisons anda m1712 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att efterlikna det amerikanska grundlagsskyddet. Motivering Den amerikanska konstitutionen är en av världens


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K411 av Anna Bergkvist (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K406 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K406 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog s Tidningsutdelning på landet s45132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidningsutdelning på landet. Motivering Dagstidningar är fortfarande det viktigaste sättet att


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K406 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K397 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K397 av Ulrika Karlsson i Uppsala m Negativa föreningsfriheten m1724 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förstärkning av den negativa föreningsfriheten. Motivering I demokratiska stater är föreningsrätten en


Utskottsberedning: 2007/08:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K397 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 41 kB)