Dokument & lagar (15 träffar)

Motion 2003/04:K13 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:K13 av Gustav Fridolin m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning EU-konventets förslag till en konstitution för EU innehåller det som svenskarna vände sig mot i EMU-omröstningen. Där finns ökad överstatlighet, områdena där enskilda medlemsländer


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (77 yrkanden): 72 avslag, 5 bifall,

Motion 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Konventets uppdrag och arbetssätt 5 5 Unionens struktur 5 6 Konstitutionella problem 6


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:Sf242 av Rolf Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf242 av Rolf Olsson m.fl. v Privatiserade försäkringar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda risker och konsekvenser som följer med privatiserade försäkringar samt inom ramen för denna utredning föreslå


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. mp Havsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skall vidta och återkomma till riksdagen med förslag till konkreta åtgärder, bl.a. utifrån Havsmiljökommissionens förslag. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:LU24 2003/04:MJU13 2004/05:MJU3 2004/05:NU8 2004/05:TU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:K377 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:K377 av Ulf Holm m.fl. mp Undantag från tredje steget i EMU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen inleder förhandlingar i EU om införandet av ett svenskt juridiskt undantag från det tredje steget i den ekonomiska monetära unionen, EMU. Motivering Den 14 september 2003


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Fö243 av Allan Widman m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fö243 av Allan Widman m.fl. fp Försvaret i ny tid 1 Motivering 1 Motivering 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Att möta väpnade angrepp 5 5 Inte en krona mer än nödvändigt 6 6 Dåligt resursutnyttjande 6 7 Brist på styrning 8 8 Att elda för kråkorna 9 9 Avskaffa den


Utskottsberedning: 2003/04:FöU1 2003/04:FöU4 2003/04:FöU6 2003/04:KUU1 2003/04:UU17 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K431 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:K431 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Europas ödesfrågor kräver fördjupat samarbete. Därför behöver EU förstärkas på flera områden. EU måste få ett konstitutionellt fördrag som säkerställer handlingskraft på de områden där så behövs men samtidigt tydliggör


Utskottsberedning: -2002/03:KUU1 2003/04:KUU1 2004/05:JuU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i konventet undvika att driva enskilda sakfrågor och i stället fokusera på frågan hur


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K62 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K62 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 28 2 Förslag till riksdagsbeslut 29 3 Sammanfattning av propositionen 29 4 Liberal demokratipolitik 30 4.1 Renodla personvalet räkna alla kryssen 31


Utskottsberedning: -2001/02:KU14 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Grön syn på EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 54 2 Förslag till riksdagsbeslut 55 3 Fördragsförändringar och folkomröstningar 56 4 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 56 5 Förslagsrätten och kommissionen 56 6 Förslagsrätt och utvärdering 56


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K268 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K268 av Lars Ohly m.fl. v Program för EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör lägga fram ett förslag till svenskt program för EU:s framtid. 2 EU-medlemskapets inverkan på svensk demokrati I det sammansatta konstitutions-


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:U511 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:U511 av Ruwaida, Yvonne mp Grön syn på EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inom alla EU:s organ införa meddelarfrihet och offentlighetsprincip.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:FiU8 2000/01:KUU1 2000/01:MJU15 2000/01:MJU3 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SkU17 2000/01:UU4 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U510 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:U510 av Andersson, Marianne c Ett smalare och effektivare EU 1 Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Vår


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU5 2000/01:KUU1 2000/01:UU10 2001/02:KU34 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U507 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:U507 av Ruwaida, Yvonne mp Utträdesparagraf i EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen inom EU skall verka för att få till stånd en utträdesparagraf som reglerar skeendet när en medlemsstat vill lämna EU. 2. Riksdagen beslutar att varje genomgripande förändring


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,