Dokument & lagar (2 937 träffar)

Motion 2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla institut som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den föreslagna lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2021. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3384 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3384 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kompensera de kommuner och regioner som får stor negativ bidrags- eller avgiftsförändring


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3384 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3384 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3383 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3383 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:773 om kommunalekonomisk utjämning. Motivering Sveriges kommuner förtjänar


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3383 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3383 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU 2019/20:FiU22 2019/20:KU1 2019/20:SoU4 2019/20:UU1 2019/20:UU4 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 1 avslag, 38 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. KD Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på trygghet och välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 321 i motionen. Riksdagen fastställer


Utskottsberedning: 2019/20:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (docx, 290 kB) Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (pdf, 885 kB)

Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson båda M Återupprätta samhällskontraktet en budget för Sverige Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1.Inledning 2. Det ekonomiska läget 2.1 Svagare tillväxt i omvärlden till följd av ökad osäkerhet 2.1.1 Risker för


Utskottsberedning: 2019/20:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (docx, 307 kB) Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (pdf, 554 kB)

Motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En plan för jämlikhet och grön omställning 1  Sammanfattning Vänsterpartiet tar i denna budgetmotion En plan för jämlikhet och grön omställning ett helhetsgrepp om de växande klyftorna. Vi vill att Sverige åter ska bli världens mest jämlika land. Vi vet att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 1830 kB) Motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 596 kB)

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Vi tryggar välfärden Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive


Utskottsberedning: 2019/20:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 911 kB) Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 961 kB)

Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2358 av Ida Drougge M Utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skatteutjämningssystemet i syfte att utjämna förutsättningar och inte utfall och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2176 av Lotta Finstorp M Kontantfrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en fungerande kontanthantering i landsorten ska kunna åstadkommas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är välkommet att den digitaliserade


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: NU 2019/20:FiU18 2019/20:JuU1 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2041 av Saila Quicklund M Behovet av betaltjänster och kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunders behov av kontanthantering och betaltjänster i lagen om betaltjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering Marknaden


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1892 av Lars Beckman M Möjlighet att sätta in och ta ut pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheter att sätta in och ta ut pengar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1854 av Sanne Lennström S Tillgången till kontanttjänster i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av tillgång till kontanttjänster i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla i samhället bör ha


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. C Kostnadsutjämning som säkrar tillväxten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens förutsättningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. C Kostnadsutjämning måste säkra tillväxtens kostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens kostnader och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. M Det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda det kommunala utjämningssystemet i syfte att förbättra möjligheten för landsbygdskommuner att finansiera sina egna behov och att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Bankernas ansvar för kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över bankernas ansvar för kontanthantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering På


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)