Dokument & lagar (6 196 träffar)

Motion 2019/20:638 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:638 av Johanna Haraldsson m.fl. S Bättre försäkring och vård vid trafikskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiativ för en mer rättssäker trafikförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: SoU 2019/20:CU12 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:638 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:638 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Ansvarsfull associationsrätt Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Ekonomiska föreningar, stiftelser och penningtvätt 2 Aktiebolags styrelseledamöter 3 Mångfaldsplaner 4 Aktiekapital och bolagsformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: KrU 2019/20:CU11 2019/20:CU5 2019/20:FiU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 2 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigevänlig konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Vårt mål för konsumentpolitiken Ursprungsmärkning Märkning av produkter från slakt utan bedövning Innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker Ursprungsmärkta menyer


Utskottsberedning: 2019/20:CU1 2019/20:CU14 2019/20:FiU22 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:KrU6 2019/20:MJU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 1 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:529 av Désirée Pethrus KD Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör upprätthålla och utveckla de goda relationerna och det nära samarbetet med Storbritannien post-brexit och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU MJU NU SfU UU 2019/20:AU8 2019/20:FiU5

Motion 2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:427 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:427 av Sofia Nilsson C Svenska djurskyddsregler som krav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten och dess myndigheter vid upphandling av livsmedel och vid entreprenader som omfattar livsmedel och mat ska ställa krav på att livsmedlen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:427 av Sofia Nilsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:427 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:419 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2019/20:419 av Niels Paarup-Petersen C Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla reglerna för upphandlingar under EU:s tröskelvärden till en miniminivå för att vara i överensstämmelse


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:419 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:419 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:412 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:412 av Solveig Zander C Säkerställ rätten till kontanttjänster hos banker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skyldighet för banker och kreditinstitut att tillhandahålla fullskaliga kontanttjänster för privatpersoner, föreningar och företag


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:412 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:412 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:411 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:411 av Solveig Zander C Idrottsrörelsens tillgång till försvarsmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att regeringen ser över förordningen 1993:527 om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. så att idrottsrörelsen garanteras


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:411 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:411 av Solveig Zander (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. V Ordning och reda på arbetsmarknaden 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Tydligare villkor för F-skatt 5Bättre utstationeringsregler 5.1Ändringar av utstationeringsdirektivet och genomförande i svensk rätt


Utskottsberedning: KU SfU SkU 2019/20:AU4 2019/20:AU7 2019/20:AU8 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. V Förskolan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på reglering av barngruppers storlek i förhållande till antal pedagoger och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. V Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikespolitiken Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Problembeskrivning 3.1 Konflikter i miljö- och klimatförändringarnas spår 3.1.1 Resursbrist drabbar fattiga hårdare än rika 3.1.2 Klimat-


Utskottsberedning: MJU NU UU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU6 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 2 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 153 kB)

Motion 2019/20:304 av Linda Lindberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:304 av Linda Lindberg SD Tydlighet vid kortbetalning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att standardisera kortbetalningssystemen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi går mot ett alltmer kontantfritt samhälle, vilket gör


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:304 av Linda Lindberg (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:304 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:198 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:198 av Rickard Nordin C Servering av mat som inte får produceras i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mat som serveras av det offentliga ska uppfylla samma krav som det offentliga ställer på svensk produktion och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:198 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:198 av Rickard Nordin (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet,


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU7 2019/20:CU11 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. V Det kommunala utjämningssystemet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentarisk utredning skyndsamt bör tillsättas som får i uppdrag att utreda hela det kommunala utjämningssystemet i syfte att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:88 av Bo Broman SD Portal för myndigheters tjänster och hemsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal till myndigheters tjänster och hemsidor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:24 av Dennis Dioukarev SD Kreditvärdighet efter kreditupplysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om omfrågeuppgifter enligt kreditupplysningslagen om privatpersoner ska gallras efter en kortare tidsperiod än


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:16 av Dennis Dioukarev SD Räntetak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett räntetak för kreditgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering En forskningsrapport utförd vid universitetet i Bristol,


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:15 av Dennis Dioukarev SD Statliga startlån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga startlån till unga vuxna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på bostäder i kombination med höga priser


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anskaffningskostnaden ska anses vara betald efter fem år och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:FiU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)