Dokument & lagar (3 593 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM150 KOM(2012) 196 slutlig

FPM201112150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM150 Europeisk strategi för ett bättre internet för barn Kulturdepartementet 2012-06-07 Dokumentbeteckning KOM2012 196 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om

2012-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM150 KOM(2012) 196 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM149 KOM(2012)153

FPM201112149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM149 Meddelande om externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet Socialdepartementet 2012-06-04 Dokumentbeteckning KOM2012153 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommitten samt regionkommittén

2012-06-04

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM149 KOM(2012)153 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM148 KOM (2012) 158, KOM (2012) 156, KOM (2012) 157, KOM (2012) 152

FPM201112148 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM148 Samordning av sociala trygghetssystemen mellan EU och Albanien, Montenegro, San Marino och Turkiet Socialdepartementet 2012-05-25 Dokumentbeteckning KOM 2012 158 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas

2012-05-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM148 KOM (2012) 158, KOM (2012) 156, KOM (2012) 157, KOM (2012) 152 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM147 KOM (2012) 147

FPM201112147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM147 Direktiv om radioaktiv förorening i dricksvatten Miljödepartementet 2012-05-25 Dokumentbeteckning KOM 2012 147 Förslag till rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten Sammanfattning

2012-05-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM147 KOM (2012) 147 (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM146 KOM(2012) 179 slutlig

FPM201112146 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM146 Meddelande om en strategi för e-upphandling Socialdepartementet 2012-05-24 Dokumentbeteckning KOM2012 179 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén En strategi för

2012-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM146 KOM(2012) 179 slutlig (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM145 KOM (2012) 168

FPM201112145 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM145 Rapport om tredje penningtvättsdirektivet Finansdepartementet 2012-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2012 168 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the

2012-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM145 KOM (2012) 168 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM144 KOM (2012) 167

FPM201112144 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM144 Förordning om europeisk statistik Finansdepartementet 2012-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2012 167 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 223/2009 om europeisk statistik Sammanfattning Genom förslaget stärks

2012-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM144 KOM (2012) 167 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM143 KOM(2012) 173

FPM201112143 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM143 EU-kommissionens meddelande om en jobbskapande återhämtning sysselsättningspaket Arbetsmarknadsdepartementet 2012-05-23 Dokumentbeteckning KOM2012 173 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommitten

2012-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM143 KOM(2012) 173 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM142 KOM(2012) 134

FPM201112142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM142 Flaggstatens ansvar att verkställa direktiv om sjöarbetskonvention Näringsdepartementet 2012-05-21 Dokumentbeteckning KOM2012 134 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG

2012-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM142 KOM(2012) 134 (doc, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM141 KOM(2012) 129

FPM201112141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM141 Ändring av direktiv om hamnstatskontroll Näringsdepartementet 2012-05-21 Dokumentbeteckning KOM2012 129 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv för ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll Sammanfattning År 2006 antog FN:s internationella

2012-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM141 KOM(2012) 129 (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM140 KOM (2012) 164

FPM201112140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM140 Förordning om fordonsregistrering Näringsdepartementet 2012-05-10 Dokumentbeteckning KOM 2012 164 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att förenkla överföringen av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat inom den inre

2012-05-10

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM140 KOM (2012) 164 (doc, 80 kB)

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna S48013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna SD308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM139 KOM (2012) 118

FPM201112139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:139 Förordning om återvinning av fartyg Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2012-05-03 Dokumentbeteckning KOM 2012 118 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg Sammanfattning Miljömässigt osunda och osäkra metoder

2012-05-03

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM139 KOM (2012) 118 (doc, 76 kB)

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 726 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM138 KOM(2012) 128

FPM201112138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM138 Översyn av EU:s strategi för Östersjöregionen Statsrådsberedningen 2012-05-02 Dokumentbeteckning KOM2012 128 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt regionkommittén om EU:s strategi för

2012-05-02

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM138 KOM(2012) 128 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM137 KOM(2012) 136 slutlig

FPM201112137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM137 Ändring av batteridirektivet Miljödepartementet 2012-04-30 Dokumentbeteckning KOM2012 136 slutlig Förslag till ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden

2012-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM137 KOM(2012) 136 slutlig (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition V025 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en sysselsättningspolitik som


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 427 kB)