Dokument & lagar (5 187 träffar)

Motion 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Sammanfattning Propositionens förslag till lösning av den akuta krisen i SJ AB skulle rädda företaget från att tvingas gå i likvidation men ger inget svar på hur


Utskottsberedning: 2002/03:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N271 av Yvonne Andersson kd och Anna Lindgren m Kärnkraften och Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kärnkraften och Barsebäck 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:NU3 2002/03:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. m FoU och samverkan i innovationssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av ett bättre svenskt forskningsklimat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2001/02:NU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N299 av Susanne Eberstein och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N299 av Susanne Eberstein och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Antalet kvinnor i bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om antalet kvinnor i statliga bolagsstyrelser. Motivering Sverige hålls i många utländska


Utskottsberedning: 2001/02:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N298 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N298 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Bemanning vid dammanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ålägga dammägare att upprätta färdiga organisationsplaner som innebär att man kontinuerligt


Utskottsberedning: 2001/02:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Försöksverksamhet med lokal råd- och långivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försöksverksamhet med lokal råd- och långivning. Motivering Kreditproblemen


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N291 av Sven Bergström (c) och Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N291 av Sven Bergström c och Kenth Högström s Lokaliseringen av statliga verk, bolag och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rimligare fördelning över landet av statliga verk och myndigheter. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N280 av Maria Larsson m.fl. (kd, s, m, v, c)

Motion till riksdagen 2001/02:N280 av Maria Larsson m.fl. kd, s, m, v, c Världsarvsrutten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i samarbete med övriga Östersjöländer utarbeta och marknadsföra en världsarvsrutt runt Östersjön. Motivering Natur-


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N277 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N277 av Patrik Norinder m Glesbygdsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om integrering av Glesbygdsverket till NUTEK. Motivering Glesbygdsverkets roll har under åren förändrats sedan det bildades 1991. I SFS 1990:1008


Utskottsberedning: 2001/02:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N276 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N276 av Olle Lindström m Orter med nedlagda regementen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att snarast undersöka hur regeringen uppfyllt sitt åtagande vad gäller ersättningsjobb


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N272 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N272 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist s Företagskörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagskörkort. Motivering Det ska vara enkelt att bilda och driva företag. Därför är det bra om regler förenklas


Utskottsberedning: 2001/02:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N270 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N270 av Cristina Husmark Pehrsson m Att bo på landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av mångfald och alternativa lösningar för att skapa förutsättningar för att leva och bo på landet. Motivering Om landsbygden


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju3 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 2000/2001:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen slopar vårdnadshavares rätt till ersättning enligt 26 tredje stycket lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare i enlighet


Utskottsberedning: ------2000/01:JuU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N4 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N4 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast den


Utskottsberedning: -2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N387 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:N387 av Saarinen, Ingegerd mp Energipolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt skatteväxling inom ramen 30 miljarder kronor.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: -----------2000/01:LU7 2000/01:NU3 2000/01:SkU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N381 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 2000/01:N381 av Westerberg, Per m Färre och enklare regler 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbättrat svenskt näringsklimat. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU8 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N346 av Per Westerberg m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2000/01:N346 av Karlsson, Ola m Byte av elleverantör Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om införandet av en förseningsavgift för de nätbolag som i strid med regelverket försvårar bytet av elleverantör. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: --2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation