Dokument & lagar (17 684 träffar)

Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. S Vindregleringsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa vindregleringsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vindkraft är en viktig energikälla som


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. S Stödet till lanthandlare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stötta serviceutvecklingen hos lanthandlare i gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. S Landsbygdsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för arbetstillfällen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har olika regioner olika konkurrensfördelar


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. S Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och analysera den geografiska representationen i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. S Elförsörjningen i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att säkra energiförsörjningen och om samordningsbehovet samt tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2016 finns en överenskommelse


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2262 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2262 av Betty Malmberg M Sverige överimplementerar EU:s lagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att Europeiska revisionsrätten gör en jämförande granskning av implementering och efterlevnad av EU-direktiv som rör


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2262 av Betty Malmberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2262 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur elnätsinfrastrukturen ska säkras genom Södermanland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2194 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2194 av Lotta Finstorp M Översyn av fördelningen av de regionala utvecklingsmedlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av hur de statliga regionala utvecklingsmedlen fördelas mellan länen, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2194 av Lotta Finstorp (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2194 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng M Förenkling av företagens uppgiftslämnande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ålägga statliga myndigheter att ansluta sig till Uppgiftslämnarservice och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden båda M Utvärdering av vindkraftens samhällsnytta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en utvärdering av samhällsnyttan och kostnaderna för vindkraftsutbyggnaden i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C Hållbara gröna näringar Sammanfattning Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt jordbruk är bäst i världen


Utskottsberedning: MJU SfU UbU 2019/20:AU8 2019/20:CU13 2019/20:CU14 2019/20:CU15 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:MJU2 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. C En hållbar jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna  att inrätta en viltmyndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU NU 2019/20:JuU25 2019/20:MJU1 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU MJU NU SkU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 1 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: NU SkU 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU2 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen Politiskt ansvar för miljön och klimatet Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik En ansvarsfull offentlig upphandling


Utskottsberedning: NU SkU 2019/20:CU15 2019/20:FiU34 2019/20:JuU1 2019/20:MJU1 2019/20:MJU10 2019/20:MJU11 2019/20:TU8 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 2 avslag, 57 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 116 kB) Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 219 kB)

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Lika villkor för svenska och europeiska


Utskottsberedning: CU FöU KU NU SkU UbU 2019/20:CU13 2019/20:MJU10 2019/20:MJU2 2019/20:MJU7 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 125 kB) Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 255 kB)

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha


Utskottsberedning: FöU NU UbU 2019/20:CU13 2019/20:CU16 2019/20:JuU26 2019/20:MJU2 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. M Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att höja gränsen för när en avverkningsanmälan måste göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:CU15 2019/20:MJU7 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2365 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att märka viltkameror med endast Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU27 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. SD Muslimska brödraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)