Dokument & lagar (17 684 träffar)

Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Ett starkare nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gemensam nordisk gränsbevakning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU MJU UU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. L Liberal kulturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målen för kulturpolitiken bör utgå från frihet, mångfald och kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KrU SkU 2019/20:JuU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , 1 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 122 kB)

Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. KD Förstärkt antidopningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sveriges antidopningsorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från Riksidrottsförbundet, och detta tillkännager


Utskottsberedning: KrU SoU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. SD Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en terrordom bör resultera i indraget medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Stärkt känsla av nationell samhörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utökad exponering av nationalsymboler i officiella sammanhang och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3165 av Markus Wiechel SD Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. MP Politik för det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samepolitisk färdplan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sanningskommission


Utskottsberedning: KrU KU SoU UbU 2019/20:MJU8 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen båda M Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över myndigheternas regleringsbrev med syftet att myndigheterna ska ägna sig åt myndighetsutövning,


Utskottsberedning: KU 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av myndighetstillhörigheten för det nationella centret mot våldsbejakande extremism och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SoU 2019/20:JuU13 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3349 av Arman Teimouri L Landsförräderi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att i 22 kap. brottsbalken införa en ny bestämmelse som innebär att svenska medborgare som strider mot främmande makter som det svenska försvaret militärt


Utskottsberedning: 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. M Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betald polisutbildning och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1 2019/20:UbU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. S Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela


Utskottsberedning: 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta hem bortförda barn och unga vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bortförda barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ett stort mörkertal när det kommer till hur många


Utskottsberedning: 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: KU SfU SoU UbU 2019/20:AU10 2019/20:CU10 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU32 2019/20:JuU7 2019/20:SkU7
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 55 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. SD Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra samhällstjänst till regel för samtliga fängelsedömda och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. SD Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brottsprovokation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25 2019/20:JuU27

Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. SD Nationell djurskyddspolis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddspolisen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. SD Krigs- och terrorbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter i de fall det kan handla om krigs- eller terrorbrott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. SD Hot mot och ansvar som förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen gällande uppmaning till brott av förtroendevalda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:JuU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)