Dokument & lagar (4 285 träffar)

Motion 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. MP Politik för ökat välbefinnande MP2910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. MP Bedömning för lärande MP1101 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all bedömning fram till slutbetyg ska syfta till att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. MP Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola MP1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att låta studiemedel för studier vid folkhögskola


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft MP Utökad studiemedelstid MP3001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda ett flexibelt uttag av studiemedel på individnivå. Motivering Röster höjs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub513 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub513 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Anslag till högre utbildning M1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över de kriterier som ligger till grund för anslag till högre utbildning. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub513 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub512 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub512 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. M Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet M1249 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt. Motivering Reformeringen av den svenska gymnasieskolan


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub512 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub511 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub511 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Fribeloppets avskaffande M1176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen. Motivering Högre studier gynnar såväl samhälle


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub511 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning MP1028 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende med fokus på kvalitet och som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där ojämlikheten


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 173 kB)

Motion 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. MP Åtgärder för fler internationella studenter MP1121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra högskolan avgiftsfri för alla. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:SfU7 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Ub508 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub508 av Ulf Holm m.fl. MP Fysisk aktivitet i skolan MP2202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd idrott i hela EU,


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub508 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist SD Forskning inom robotik och AI Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI. Motivering En konkurrensstark


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder för minskat behov av arbetskraftsinvandring SD325 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska underskottet på läkare, civilingenjörer och andra bristyrken.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Fler utbildningsplatser för tandläkare S32089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler utbildningsplatser för tandläkare. Motivering På många håll i landet har det under


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson S Skolan som en väg till arbetslivet S3139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolan som en väg till arbetslivet. Motivering Sedan i slutet av 80-talet har sysselsättningsgraden sjunkit


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht S Minska byråkratin för internationella studenter S3049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska studenter och forskare bör ses som tillgångar för att ytterligare


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub502 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub502 av Kerstin Lundgren C Avskaffa studieavgifter för utomeuropeiska studenter C399 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Motivering För att vi ska kunna möta framtidens


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub502 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub501 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub501 av Edward Riedl M Välsmakande skolmat M1622 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över skollagen så att den kompletteras med ett krav på att den skolmat som serveras ska upplevas som välsmakande


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub501 av Edward Riedl (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub500 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub500 av Edward Riedl M Fribelopp vid studiemedel M1633 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över fribeloppet när det gäller studiemedel. Motivering Den 1 januari 2011 höjs fribeloppet för studenter


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub500 av Edward Riedl (M) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub499 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub499 av Edward Riedl M Möjlighet till dövtolk vid högre studier M1689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till dövtolk vid högre studier. Motivering I Sverige finns ungefär 10 000 teckenspråkiga döva


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub499 av Edward Riedl (M) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 109 kB)