Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utredning som kommer att göra en allmän översyn av postlagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson SD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett avskaffande av det statliga presstödet. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson SD med anledning av redog. 2014/15:PN1 Verksamhetsredogörelse Partibidragsnämnden 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att identiteten på privatpersoner som skänker bidrag


Utskottsberedning: 2014/15:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. SD Ökade befogenheter för rättsväsendet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Ökad säkerhet i domstol Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning Sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU10 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2014/15:KU15 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 185 kB)

Motion 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. SD Friskolor och friskoleetableringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge, exempelvis en viss


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26 2014/15:KU15 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2990 av Emma Henriksson KD Medicinsk etik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grundlagsfästa den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna, rätten till liv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2015/16:KU13 2015/16:KU15 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2947 av Mikael Jansson SD Hedersorden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att instifta en Hedersorden för framstående insatser av nationell betydelse. Motivering När det moderna svenska ordensväsendet efter vissa


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2918 av Hanna Wigh SD Åldersgränssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska utreda effekterna av att ersätta dagens åldersgränssystem som baseras på födelsedag med ett system som


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2915 av Mikael Jansson SD Orden för vetenskap och kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att instifta en vetenskaps- och kulturförtjänstorden. Motivering Flera civila förtjänstordnar användes även såsom belöningar


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson SD Kungens roll vid val av statsminister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta statschefen ta över de uppgifter som utförs av talmannen i samband med att en statsminister


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2877 av Fredrik Schulte M Avveckling av personvalsspärren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla personvalsspärren. Motivering Vart fjärde år i september utser svenska folket genom allmänna val vilka partier


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson SD Officiell nationalsång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång. Motivering Sverige har idag inte någon


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren C Samlat grepp för det lokala brottsförebyggande arbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunerna har en avgörande roll i det lokala trygghetsarbetet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson C Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om och hur delar av Presstödskommitténs förslag kan införas. Motivering I september


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. S Ändrad rösträttsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra rösträttsåldern. Motivering Svenska medborgare som är över 18 år eller fyller 18 år senast


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2748 av Martin Kinnunen SD Avveckla presstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stegvis avveckla presstödet. Motivering Det svenska presstödet kom till på 70-talet under en tid när mediekonsumtionen och marknaden


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 62 kB)