Dokument & lagar (4 614 träffar)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1417 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1417 om ekonomiska villkor för sjukbidragstagare Statsrådet Ingela Thalén Lena Sandlin-Hedman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att människor som erhåller sjukbidrag eller förtidspension och som är gifta eller sammanboende inte ska särställas ekonomiskt med

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Sandlin-Hedman, Lena (s) (S)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1415 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1415 om expropriationslagens ersättningsregler Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén Kenneth Johansson har frågat justitieministern när den aviserade analysen av expropriationslagens ersättningsregler kommer att påbörjas och när resultat och slutsatser beräknas kunna föreligga.

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Johansson, Kenneth (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1413 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1413 om transportkostnader för studerande i Öresundregionen Jordbruksminister Margareta Winberg Caroline Hagström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa resekostnadsfrågan för studerande i Öresundsregionen. Frågan om de studerandes möjlighet att kunna

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hagström, Caroline (kd) (KD)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1412 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1412 om handikapp- och äldreomsorg Socialminister Lars Engqvist Ester Lindstedt-Staaf har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att handikappomsorg och äldreomsorg ska redovisas var för sig. Jag instämmer i Ester Lindstedt-Staafs konstaterande att funktionshindrade

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Lindstedt-Staaf, Ester (kd) (KD)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1411 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1411 om statsbidrag till handikappförbunden Socialminister Lars Engqvist Gunnel Wallin har frågat mig om jag avser att ändra reglerna för statsbidrag till handikapporganisationer så att organisationer som Iktyosföreningen ska garanteras bidrag i framtiden. Bakgrunden till frågan

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Wallin, Gunnel (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1410 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1410 om ändring av fastighetsmäklarlagen Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén Agne Hansson har frågat justitieministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta med anledning av riksdagens tillkännagivande om ändring av fastighetsmäklarlagen. Innebörden av tillkännagivandet

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hansson, Agne (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1407 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1406 om Simrishamns och Ystads tingsrätter och 1407 om sammanläggning av tingsrätter i nordvästra Skåne Justitieminister Lena Hjelm-Wallén Gun Hellsvik har frågat justitieministern vilka initiativ som ministern avser att vidta för att ett beslut i frågan om sammanläggning av tingsrätterna

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hellsvik, Gun (m) (M)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1406 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1406 om Simrishamns och Ystads tingsrätter och 1407 om sammanläggning av tingsrätter i nordvästra Skåne Justitieminister Lena Hjelm-Wallén Gun Hellsvik har frågat justitieministern vilka initiativ som ministern avser att vidta för att ett beslut i frågan om sammanläggning av tingsrätterna

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hellsvik, Gun (m) (M)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1403 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1403 om polishögskola i Hässleholm Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén Gunnel Wallin har frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att leva upp till de intentioner som föregått försvarsbeslutet om en helhetssyn i omställningsarbetet. Eftersom frågan särskilt

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Wallin, Gunnel (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1418 besvarad av

den 25 september Svar på fråga 1999/2000:1418 om svenska färjerederier Näringsminister Björn Rosengren Sten Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att låta svensk färjenäring konkurrera på samma villkor som andra EU-länder. Jag håller med Sten Andersson om att konkurrenssituationen främst

Svarsdatum: 2000-09-25 Frågeställare: Andersson, Sten (m) (M)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1409 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1999/2000:1409 om omhändertagande av animaliskt högriskavfall Jordbruksminister Margareta Winberg Ingvar Eriksson har frågat vad miljöministern avser att göra så att EU:s beslut, vad gäller omhändertagande av animaliskt avfall, kan uppfyllas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2000-09-22 Frågeställare: Eriksson, Ingvar (m) (M)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1408 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 1999/2000:1408 om kommundelningar Statsrådet Britta Lejon Åke Carnerö har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta kommundelningar i enlighet med riksdagens beslut i mars 1999 bet. 1998/99:KU21, rskr. 1998/99:163I november 1999 beslutade regeringen att tillsätta

Svarsdatum: 2000-09-21 Frågeställare: Carnerö, Åke (kd) (KD)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1401 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 1999/2000:1401 om faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd Statsrådet Maj-Inger Klingvall Ulla Hoffmann har frågat mig när regeringen avser att publicera en faktapromemoria beträffande Europeiska kommissionens förslag till direktiv om tidsbegränsade

Svarsdatum: 2000-09-21 Frågeställare: Hoffmann, Ulla (v) (V)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1398 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 1999/2000:1398 om flyktingar och aboriginer i Australien Utrikesminister Anna Lindh Murad Artin har frågat statsrådet Klingvall vad hon avser göra för att förmå de australiska myndigheterna att tillåta FN att besöka och undersöka förhållandena bland flyktingar och aboriginer i Australien.

Svarsdatum: 2000-09-21 Frågeställare: Artin, Murad (v) (V)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1388 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 1999/2000:1387 om öppenhet och insyn vid möten under det svenska ordförandeskapet och 1388 om öppenheten på rådsmöten under det svenska ordförandeskapet Utrikesminister Anna Lindh Ulla Hoffmann har ställt två frågor till statsministern. Hon undrar för det första vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2000-09-21 Frågeställare: Hoffmann, Ulla (v) (V)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1387 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 1999/2000:1387 om öppenhet och insyn vid möten under det svenska ordförandeskapet och 1388 om öppenheten på rådsmöten under det svenska ordförandeskapet Utrikesminister Anna Lindh Ulla Hoffmann har ställt två frågor till statsministern. Hon undrar för det första vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2000-09-21 Frågeställare: Hoffmann, Ulla (v) (V)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1416 besvarad av

den 20 september Svar på fråga 1999/2000:1416 om statens aktieaffärer Finansminister Bosse Ringholm Eva Flyborg har frågat mig om vilka skäl som ligger bakom statens köp av aktier i OM-Gruppen AB OMStaten spelade som bekant en betydande roll vid sammanslagningen mellan OM och Stockholms Fondbörs AB. I samband därmed

Svarsdatum: 2000-09-20 Frågeställare: Flyborg, Eva (fp) (FP)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1405 besvarad av

den 20 september Svar på fråga 1999/2000:1405 om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Socialminister Lars Engqvist Kenneth Johansson har frågat mig om jag avser att vidta några omedelbara åtgärder med anledning av de alarmerande uppgifter som framkommer i tendensrapporten för våren 2000 utgiven av Centralförbundet för

Svarsdatum: 2000-09-20 Frågeställare: Johansson, Kenneth (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1377 besvarad av

den 20 september Svar på fråga 1999/2000:1377 om fastighetsskatten Finansminister Bosse Ringholm Krister Örnfjäder har frågat mig om jag är beredd att pröva ett system med skatt vid försäljning av fastighet i stället för dagens skattesystem. I den debatt som förts under årens lopp beträffande fastighetsskatten har det

Svarsdatum: 2000-09-20 Frågeställare: Örnfjäder, Krister (s) (S)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1414 besvarad av

den 19 september Svar på fråga 1999/2000:1414 om Kunskapsbygget 2000 det livslånga lärandet Statsrådet Ingegerd Wärnersson Kenneth Johansson har frågat utbildningsministern om regeringen har för avsikt att bredda förberedelsearbetet av den vuxenutbildningspolitiska propositionen till flera politikområden. Arbetet inom

Svarsdatum: 2000-09-19 Frågeställare: Johansson, Kenneth (c) (C)