Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 10 kap. 1 andra stycket 3 miljöbalken 1998:808 ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 10 kap. 1 andra stycket 3 d miljöbalken


Utskottsberedning: 2006/07:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:MJ3 av Tina Ehn och Helena Leander (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ3 av Tina Ehn och Helena Leander mp Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att framtida beslut om förändring av myndighetsstrukturen bör föregås av en mer noggrann, utförlig


Utskottsberedning: 2006/07:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ3 av Tina Ehn och Helena Leander (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:MJ2 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ2 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v Riksrevisionens styrelses framställning angående genetiskt modifierade organismer i foder, livsmedel och industriråvaror 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen snarast


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ2 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:MJ1 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ1 av Peter Pedersen m.fl. v Bilskrotningsfonden, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör låta utreda om det är möjligt att införa någon form av pantsystem för bilar. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:MJ1 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:N344 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N344 av Per Bolund m.fl. mp Utgiftsområdena 19, 21 och 24 Regional utveckling, energi och näringsliv 1 Sammanfattning Kreativa människor med nya idéer är grunden för ett samhälle som utvecklas. Samhällets och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för entreprenören, företagaren


Utskottsberedning: 2006/07:MJU1 2006/07:NU1 2006/07:NU11 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU6 2006/07:NU9 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N344 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 87 kB)

Motion 2006/07:MJ403 av Lars Lindén (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ403 av Lars Lindén kd Kommunerna och avfallshantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuners avfallshantering måste bedrivas inom ramen för självkostnads- och lokaliseringsprinciperna såsom de är formulerade


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ403 av Lars Lindén (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:MJ402 av Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ402 av Gunilla Tjernberg kd Pristillägg på renkött Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över gällande regler rörande pristillägg på renkött. Motivering Renskötseln är den huvudsakliga inkomstkällan för många


Utskottsberedning: 2006/07:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ402 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:MJ400 av Karin Åström och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ400 av Karin Åström och Kristina Zakrisson s Livsmedelslagen och naturturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om livsmedelslagen. Motivering Natur- och friluftslivet har ökat i betydelse i den alltmer stressiga och


Utskottsberedning: 2006/07:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ400 av Karin Åström och Kristina Zakrisson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp Klimatpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning: Klimat en solidaritetsfråga 7 4 Mål 8 4.1 Konstruktion av nationellt mål 8 4.2 Långsiktigt mål 8 4.3 Rättvist miljöutrymme 8 4.4 Kontinuerlig


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:FöU4 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 299 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. s Klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de svenska klimatmålen ligger fast och vidareutvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sektorsvisa


Utskottsberedning: 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:MJ379 av Göran Persson i Simrishamn (s)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ379 av Göran Persson i Simrishamn s Handlingsprogram för kustfisket vid södra ostkusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett handlingsprogram för kustfisket vid södra ostkusten. Motivering För tre år sedan ställde


Utskottsberedning: 2006/07:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ379 av Göran Persson i Simrishamn (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:MJ361 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ361 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v Rovdjurspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Rovdjursstammarna i Sverige 3 5 Samexistens mellan människor och rovdjur 3 6 Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur 5 7 28 jaktförordningen 5 8 Lokalt


Utskottsberedning: 2006/07:MJU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:MJ361 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. fp Miljö och landsbygd, jord och skog, i ett västsvenskt perspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Västsverige vore ett naturligt centrum för forskning vad gäller hållbar utveckling.


Utskottsberedning: 2006/07:MJU1 2006/07:MJU12 2006/07:MJU7 2006/07:TU1 2006/07:TU7 2007/08:NU2 2007/08:NU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:MJ335 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ335 av Tina Ehn mp Höjda återvinningsambitioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheterna att förbättra förutsättningarna för att få den fastighetsnära insamlingen att utvecklas snabbare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:MJ335 av Tina Ehn (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:MJ268 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ268 av Lars Tysklind m.fl. fp Västkustens fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningar för ett långsiktigt hållbart fiske. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokal


Utskottsberedning: 2006/07:MJU11 2006/07:MJU14 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ268 av Lars Tysklind m.fl. (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Solidariska principer för en grön bostadspolitik 4 Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet 5 Barnets rätt 6 Hållbar samhällsplanering 6 Ett


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU1 2006/07:MJU12 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU13 2006/07:SoU7 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:MJ401 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ401 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Fosfatfritt tvättmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förbud mot användandet av fosfater i tvättmedel. Motivering Östersjön är ett av norra Europas hetaste tillväxtområden.


Utskottsberedning: 2006/07:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ401 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)