Dokument & lagar (2 414 träffar)

Motion 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. s Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att på sikt utveckla möjligheterna att bedriva forskning på olika nivåer vid Högskolan i Skövde. Motivering På Högskolan


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub425 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub425 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Storleken på barngrupper i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om barngruppernas storlek i förskolan. Motivering Barngrupperna i dagens förskola är på många håll alldeles


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub425 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att såväl kommunala som fria förskolor ska omfattas av obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub416 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub416 av Ameer Sachet s Förskolan och skolan som en sockerfri zon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att göra förskolan och skolan till en sockerfri zon. Motivering Förskolan och skolan bör göras till en sockerfri


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub416 av Ameer Sachet (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren s Tidsgränser i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om slopade tidsgränser i förskolan. Motivering Alla barn har rätt till lek och utveckling i förskolan. Oavsett


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo s Resurser till fritidsverksamheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fritidsverksamheterna. Motivering Att ha en innehållsrik och trygg fritid är A och O för alla våra


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub397 av Lena Hallengren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub397 av Lena Hallengren s Barnpassning och förskola under obekväma tider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förskolan är en viktig del av familjepolitiken. Den


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub397 av Lena Hallengren (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub388 av Mats Berglind och Thomas Östros (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub388 av Mats Berglind och Thomas Östros s Behovet av kärnämnen i yrkesförberedande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det treåriga programmet bibehålls och utvecklas då det ger gymnasieeleverna möjligheter


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub388 av Mats Berglind och Thomas Östros (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub383 av Yvonne Andersson och Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub383 av Yvonne Andersson och Inger Davidson kd Barns och ungdomars psykiska ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns och ungdomars psykiska ohälsa. Motivering Unga människors nyttjande av psykiatrin ökar för


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub383 av Yvonne Andersson och Inger Davidson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson kd Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser med ekonomisk


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub318 av Allan Widman fp Pedagogiskt ansvar inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreståndare eller pedagogiskt ansvarig chef ska finnas för varje förskola. Motivering Den svenska förskolan har under


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. kd Humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering inom det humanitära biståndet. Motivering Idag nekas 115 miljoner barn i världen rätten till utbildning. Av


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U301 av Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U301 av Luciano Astudillo s EU:s roll i Colombia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen inom EU-kretsen bör verka för en heltäckande och konsekvent fredsstrategi som syftar till en förhandlad politisk lösning


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U301 av Luciano Astudillo (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U290 av Karla López mp Långsiktig fred Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att för all personal inom försvaret genomföra kompetenssatsning för långsiktig fred, internationell samverkan och internationellt bistånd


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning


Utskottsberedning: 2006/07:UU8 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 74 kB)

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U280 av Rosita Runegrund kd Fattiga länders möjlighet att påverka handelsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige ska verka för reformer inom EU och Världshandelsorganisationen, WTO, för att öka möjligheterna


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U279 av Rosita Runegrund kd Mikrokrediter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om volymen av mikrokrediter inom utvecklingssamarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om valutasäkring


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund fp, kd Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum. Motivering Både Sverige och Norge har ett


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd) (doc, 37 kB)