Dokument & lagar (344 träffar)

Motion 1999/2000:MJ36 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ36 av Erlandsson, Eskil c med anledning av skr. 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik I skrivelsen 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik gör regeringen som den brukar när det gäller miljöfrågor. Skrivelser levereras men sällan kommer de konkreta förslagen i form


Utskottsberedning: ---------2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ35 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ35 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Det är mycket angeläget med en säker hantering av utsäden. I den globaliserade värld vi lever i handlas varor och tjänster mellan länder, i detta fall utsäden. På flera områden, däribland utsäden,


Utskottsberedning: --2000/01:MJU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ34 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ34 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller en rad förslag till ändringar i lagstiftning och förutsättningar på jaktens område. Vi moderater hälsar en del av dessa förslag med tillfredsställelse.


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ33 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ33 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl a förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ32 av Olle Lindström och Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ32 av Lindström, Olle m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens förslag i propositionen Jaktens villkor går generellt i rätt riktning men har i en del avseenden betydande brister. Villkoren för bildande av viltvårdsområden skärps något, men fortfarande finns


Utskottsberedning: ---1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ31 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ31 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Centerpartiet anser att det är av största vikt att Sverige har en effektiv och väl fungerande jaktpolitik. Jakten är viktig både som regulator av viltstammarna och som fritidssysselsättning för många människor.


Utskottsberedning: --------1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ30 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor En artrik och livskraftig fauna är en omistlig tillgång för hela svenska folket. Regeringens motiv för att ändra benämningen jaktvård till viltvård har därmed stark förankring hos den breda allmänheten. Förhållandet


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ29 av Yvonne Ångström (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ29 av Ångström, Yvonne fp med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Frågor om jakt har under alla tider varit föremål för diskussioner, och villkoren är oerhört olika i olika delar av vårt land. Säkerligen kan många av de förslag som finns i regeringens proposition passa


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ28 av Lennart Beijer och Lennart Värmby (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ28 av Beijer, Lennart v med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Jaktvårdsområden, bestående av flera skogsfastigheter, utgör lite av kärnan i den svenska jaktvården. Ett jaktvårdsområde kan fungera på många olika vis, det kan fungera bra eller dåligt, men ger stora möjligheter


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ27 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ27 av Ekendahl, Maud m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Jämställ jägarorganisationerna Sedan en längre tid har Svenska Jägareförbundet haft en särställning gentemot andra intresseorganisationer för jakten genom att det getts ett allmänt uppdragDetta har medfört att


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ26 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ26 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Steg i rätt riktning Flera av de förslag som presenteras i propositionen Jaktens villkor är steg i rätt riktning. Det handlar om ett stärkande av äganderätten och möjligheterna för enskilda att lämna tvingande


Utskottsberedning: ------1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ25 av Lennart Gustavsson (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ25 av Gustavsson, Lennart v med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl.a. förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ24 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ24 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor 1 Inledning De huvudsakliga konsekvenserna av regeringens proposition om jaktens villkor kan sammanfattas i att jakt/viltvårdsinstitutet blir flexiblare och får tydligare, bättre avvägda ramar. Dessa huvuddrag


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ23 av Kent Olsson och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ23 av Olsson, Kent m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor En artrik och livskraftig fauna är en omistlig tillgång för hela svenska folket. Regeringens motiv för att ändra benämningen jaktvård till viltvård har därmed stark förankring hos den breda allmänheten. Förhållandet


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ22 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ22 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås en ny lag om märkning och registrering av hundar. Enligt lagen ska alla hundar märkas så att hunden kan identifieras och ägarskapet registreras


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ21 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ21 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringens förslag till märkning och registrering av landets ca 800 000 hundar har sin grund i problemet med farliga och aggressiva hundar. Centerpartiets uppfattning är att den


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ20 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ20 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Inledning Det finns tecken på ett tilltagande problem i Sverige med farliga och aggressiva hundar. Polismyndigheten i Stockholms län har i en rapport redovisat att det under de


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ19 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ19 av Hagström, Caroline kd med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringen har i proposition 1999/2000:76 föreslagit en ny lag om märkning och registrering av hundar. Lagförslaget har främst sin grund i de tilltagande problemen med hundar


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ18 av Anders Sjölund (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ18 av Sjölund, Anders m med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Propositionens förslag om central registrering för alla hundar samt märkningstvång skjuter långt över det mål man vill nå. Som anges i förslaget, har detta sin främsta grund i ett


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ17 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ17 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Begreppet overkill är en bra sammanfattning av regeringens proposition Lag om märkning och registrering av hundarLagrådet skriver mot bakgrund av att lagförslaget har


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation