Dokument & lagar (3 589 träffar)

Motion 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft mp042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s45268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering till Sollefteå. Motivering Västernorrlands


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det behov som finns av strategiska flygtransporter.


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter s64035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:56. Motivering I regeringens proposition avser strategiska flygtransporter flyg-sjö- och landtransporter


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet s33101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en förlängning av införandebidraget i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I januari 2006 tillsatte


Utskottsberedning: 2007/08:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag mp044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 5 a marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik s92003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik v063 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Mänskliga rättigheter 3 4.1 Snävt perspektiv på mänskliga rättigheter 3 4.2 Tilläggsprotokoll


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet s92002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens v058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strukturell separation av Telia Sonera för bättre bredbandskonkurrens.


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning med målet att lagreglera allmänna bestämmelser om unga patienters ställning i


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. v059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheten att införa sekretesskydd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sf23 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf23 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete Förslag till riksdagsbeslut 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 2 4 Bakgrund 3 5 Vänsterpartiets inställning 4 6 Förslag


Utskottsberedning: 2007/08:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf23 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 92 kB)

Motion 2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Sf16 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf16 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform v056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf16 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s81012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s45266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare s96011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Kriminalvården. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s96013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tingsrättsorganisationen som den ser ut i dag inte bör


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att dömande verksamhet i Landskrona


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s) (doc, 39 kB)