Dokument & lagar (3 668 träffar)

Motion 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden s12074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag till åtgärder för att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mänskliga rättigheter och rätten till mat. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling s92004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter,


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U25 av Jan Lindholm mp med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vid arbete med internationella biståndsinsatser lyfta fram handel


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål mp049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en beskattning av det kommersiella flyget är nödvändig.


Utskottsberedning: 2007/08:SkU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter mp047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden v065 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skogspolitikens inriktning och mål 3 3.1 Produktionen i skogen ökar 4 3.2 Miljömål för skog uppnås inte 4 3.3 Regeringen minskar


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 112 kB)

Kallelse och föredragningslista 2007/08:29 EU-nämndens sammanträde 2008-04-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-04 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Transport, telekommunikation och energi Transport Statsrådet Åsa Torstensson Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 november 2007 Information och

2008-04-04

Motion 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling v064 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Handelsfrågor 4 4.1 Liberaliseringar och avregleringar 5 4.2 Det ekonomiska utanförskapet 5 4.3 Frihandelsavtal 6


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 102 kB)

Motion 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sverige inför ordförandeskapet och FN:s


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet mp040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens s82010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra FN:s barnkonvention till


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s42028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för utsatta barn. Inledning


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som prioriterat område införa arbete mot barnfattigdom


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla elevinflytande och demokrati


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det utökade ansvaret för Barnombudsmannen. Motivering Regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik mp045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Jämlikhet och hållbarhet bortvalt 7 5 Ändrade rubriker på målområden 8 6 Utveckla lokalt folkhälsoarbete och


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 162 kB)

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s42026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns och ungas uppväxtvillkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 72 kB)