Dokument & lagar (369 träffar)

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens s82010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens v058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strukturell separation av Telia Sonera för bättre bredbandskonkurrens.


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för


Utskottsberedning: 2007/08:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T6 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringens förslag under Definitioner


Utskottsberedning: 2007/08:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. mp020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utsläppskraven utformas så att de reglerar utsläppens


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. s12068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stimulansåtgärder för att öka efterkonvertering


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett konkret budgetförslag till ekonomiskt stöd för efterkonvertering


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. v Flyget och miljön v205 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Flygets miljöpåverkan 3 4.1 Sverige måste agera internationellt 4 4.2 Inför klimatskatt 5 4.2.1 Skatt på flygbränsle 5 4.2.2 Inrikesflyg 5 4.3 Ökat stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2008/09:MJU28 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2007/08:T2 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T2 av Christina Axelsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:10 Kompetens hos yrkesförare s82007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka åldern för att få ta körkort med D-behörighet från 21 till 18 år.


Utskottsberedning: 2007/08:TU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T2 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:T1 av Christer Adelsbo (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T1 av Christer Adelsbo s med anledning av prop. 2007/08:10 Kompetens hos yrkesförare s82008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om kompetens hos yrkesförare ska tillämpas på all skolskjutstrafik med buss.


Utskottsberedning: 2007/08:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T1 av Christer Adelsbo (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:T547 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T547 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Utfasning av subventioner som upprätthåller fossilbränsleanvändningen inom transportsektorn mp853 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning om att fasa ut alla


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T547 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2007/08:T546 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T546 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Godstransporter på väg mp854 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en minskad användning av fossila bränslen och ökad energieffektivitet bör vara en huvudinriktning inom


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. mp Järnvägssatsningar mp851 1 Sammanfattning At bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn den svåraste utmaningen transporterna står för en stor del av vår klimatpåverkan,


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:TU11 2007/08:TU6 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:T541 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:T541 av Johan Pehrson fp Pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm fp1529 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm. Motivering Infrastruktur är en viktig


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T541 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:T540 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:T540 av Johan Pehrson fp E 18 mellan Örebro och Karlskoga fp1526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om E 18 mellan Örebro och Karlskoga. E 18 en motor för tillväxt Infrastruktur är en viktig förutsättning för ökad


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T540 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:T538 av Inger Jarl Beck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T538 av Inger Jarl Beck m.fl. s Europaväg 6 s13111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av Europaväg 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Motivering Väg E 6 är en av de viktigaste vägarna i det nationella


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T538 av Inger Jarl Beck m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:T535 av Peter Althin (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T535 av Peter Althin kd Segway på våra gator Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lagligt framföra en Segway på våra gator. Motivering Segway är en eldriven


Utskottsberedning: 2007/08:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T535 av Peter Althin (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:T533 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T533 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Alkolås mp856 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla som har gjort sig skyldiga till rattfylleri ska få ett krav på alkolås inskrivet som villkor för att få behålla körkortet.


Utskottsberedning: 2007/08:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T533 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius mp, c Cykeltrafikens villkor mp958 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av den lagstiftning som reglerar cykeltrafikens villkor. Motivering Skälen


Utskottsberedning: 2007/08:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. v Kollektivtrafiken v207 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Fastställ en styrande transporthierarki 3 5 Ansvar och finansiering 4 6 Transporter och regionalpolitik 6 7 Förbättrad samordning 7 8 Öka funktionshindrades


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18 2007/08:TU1 2007/08:TU7 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 76 kB)