Dokument & lagar (4 338 träffar)

Motion 2005/06:Sf304 av Per Bill och Henrik von Sydow (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag i linje med vad som i motionen anförs om en bortre tidsgräns för handläggningstiden av asylärenden. Motivering Människor på flykt som kommer till Sverige och söker asyl bör snabbt få sina ärenden avgjorda. För dem som får uppehållstillstånd


Utskottsberedning: 2005/06:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf304 av Per Bill och Henrik von Sydow (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en policy vad gäller avgifter i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om sanktionsmöjligheter mot kommuner som bryter mot skollagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den kommunala musik- och kulturskolan. Motivering Undervisningen i musik- och kulturskolan i Sverige har under en lång tid utvecklats till att bli ett omfattande inslag i barns och ungdomars fritid och skoltid men


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som innebär att studiemedel skall utbetalas med ett lika stort belopp varje månad. Motivering Nivån på studiemedlen, bidragets storlek i förhållande till lånedelen osv. kan diskuteras utifrån olika synsätt. Det s.k. fribeloppet, dvs. det


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studenters ekonomiska villkor. Motivering Trots att insatser har gjorts för att förbättra studenters ekonomi finns det fortfarande studenter som har svårigheter att klara sig ekonomiskt. Pengarna ska räcka till att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppvärdera hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan. Motivering Idag pågår en intensiv debatt om mat och hälsa, inte minst gäller det barnens mat och hälsa. Många barn är överviktiga när de börjar


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub576 av Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt centrum för vindkraftsinformation inrättas och etableras vid Högskolan på Gotland. Motivering Riksdagen har antagit mål om en utökning av förnybar energi med 10 TWh till 2010 och ett planeringsmål


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub576 av Roger Tiefensee (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub575 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriska kunskaper om genus- och HBT-perspektiv i all lärarutbildning, yrkesutbildning, undervisning och forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub575 av Gudrun Schyman (-) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub574 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regler för förskolans gruppstorlek och personaltäthet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avgiftsfri förskola. Motivering Barnomsorgen/förskolan har utvecklats enormt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub574 av Gudrun Schyman (-) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub572 av Veronica Palm m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbildning och pedagogiska verktyg kommer lärare till del kring frågor om homo- och bisexuella samt transpersoner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i högskoleförordningen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub572 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Ub570 av Siw Wittgren-Ahl och Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att införa konflikthantering som ett ämne i skolan. Motivering Skolan har tillsammans med föräldrarna ett ansvar för att barn och ungdomar lär sig att hantera alla livets olika situationer på ett bra sätt. Konflikthantering


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub570 av Siw Wittgren-Ahl och Monica Green (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av samarbete om forskarutbildning mellan universitet och högskolor. Motivering Högskolan i Gävle har en dokumenterat stor betydelse för kompetensförsörjningen i Gävleborgsregionen. Antalet helårstudenter


Utskottsberedning: 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub565 av Nikos Papadopoulos (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheter till svenskundervisning utomlands. Motivering Språket är det viktigaste verktyget för människan att behålla sin identitet och kultur. Genom sitt modersmål lär sig barn bättre och lättare ett annat språk.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub565 av Nikos Papadopoulos (s) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:Ub560 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av forskning och grundutbildning inom Mittuniversitetet. Motivering När Mitthögskolan etablerades 1993 representerade den en ny organisatorisk idé inom det svenska högskolesystemet. Den skapade förutsättningar


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub560 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Hans Stenberg (s) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub554 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av studiebidraget för gymnasieelever till 1 050 kr/månad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inackorderingstillägg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Ub554 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:Ub553 av Monica Green och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ge elever som utsatts för mobbning upprättelse och rehabilitering. Motivering Enligt artikel 36 i FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnet skyddas mot alla andra former av utnyttjande som kan skada


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub553 av Monica Green och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ub545 av Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om första hjälpen i skolan. Motivering Kännedom om första hjälpen kan ibland vara avgörande mellan liv och död. Utbildning i första hjälpen bör ingå i grund- och gymnasieskolans läroplan, och återkomma kontinuerligt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub545 av Gunnar Sandberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:Ub544 av Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dans i skolan. Motivering Allt färre ungdomar kan idag dansa. Dans är en viktig kultur som håller på att försvinna. En kultur som faktiskt bidragit till en bättre folkhälsa. Skolan har i dag ett stort ansvar för elevernas


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub544 av Gunnar Sandberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ub527 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av behöriga lärare. Motivering En av grundpelarna för en likvärdig skola är att det finns behöriga lärare med den pedagogiska examen som det innebär. Den nya lärarutbildningen är ett bra medel för att uppnå


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub527 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 39 kB)