Dokument & lagar (504 träffar)

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Välj verklighetens väg mot ungdomsbrottslighet 5 Kraftsamla mot ungdomsbrottslighet 6 Brottsförebyggande insatser 7 Insatser när unga begår brott 9 Skärpta påföljder 10 Snabba ingripanden vid brott 11 Bekämpa narkotikan 14 Polis och socialtjänst


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 113 kB)

Motion 2005/06:Ju514 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Utmaningen bryt brottskurvan 5 4 000 nya poliser utbildasmen det är i dag färre poliser 6 Polisen styrs demokratiskt av regeringen 7 Strukturella problem 7 En nationell polis 9 Långsiktigt hållbar finansiering av polisen 10 Kräv


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU17 2005/06:JuU26 2005/06:JuU40 2005/06:SoU11
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Ju514 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 153 kB)

Motion 2005/06:Ju508 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Ett starkt rättsväsende den demokratiska kärnuppgiften 2 Effekterna av s-politiken är tydliga för medborgarna 3 Tomma s-budgetlöften 3 Folkpartiet liberalernas satsningar på rättsväsendet 5 Polisorganisationen 5 Fler poliser 5 Minska nyrekryteringen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju508 av Johan Pehrson m.fl. (fp) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:Ju504 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning i syfte att ytterligare förstärka sexualbrottslagstiftningen i överensstämmelse med Europakonventionens krav. Motivering Efter en lång period av utredningar och förarbeten fick vi i april


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju504 av Gudrun Schyman (-) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att trafficking är ett jämställdhetsproblem.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att män är med i arbetet mot prostitution och trafficking.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KrU5 2005/06:KU7 2005/06:SfU4 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:T562 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta gränser för körkortsåterkallelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att böterna för hastighetsöverträdelse skall göras proportionella mot överskridandet i rörelsemängd,


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU23 2005/06:TU13 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T562 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörnsleden och Citybanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beslutsformerna för införandet av trängselavgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU7 2005/06:JuU1 2005/06:LU14 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:T495 av Anita Brodén (fp) och Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektiv informationsinsats för att sprida goda exempel på trafiksäkerhetsarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk drogtestning av förare vid olyckor.1


Utskottsberedning: 2005/06:JuU23 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:T495 av Anita Brodén (fp) och Annika Qarlsson (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:So634 av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en nationell kampanj mot det ökande läkemedelsmissbruket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en nationell kampanj riktad till ungdomar mot missbruket


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SoU15 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So634 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:So471 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta resursjourer som kan ta emot de mest utsatta kvinnorna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det ställs kompetenskrav på relevanta tjänster och yrkesutbildningar


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So471 av Gudrun Schyman (-) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vad är jämställdhet 3 4 Kvinnornas Sverige 3 4.1 Arbete 3 4.2 Inkomst 4 4.3 Företagande 5 4.4 Inflytande 6 4.5 Familj och fritid 7 4.6 Hälsa 8 4.7 Frihet och frid 9 4.8 Sverige: Föregångsland eller experimentverkstad 11 5 Moderata


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KU26 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UbU14 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 151 kB)

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning och utgångspunkter 8 4 Integrationspolitik och generella insatser 9 4.1 Några begrepp 9 4.2 De första åren 10 5 Allas rätt till arbete 11 5.1 Bekämpa diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden 12 5.2 Rättvis rekryteringsprocess 13


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FöU8 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KrU24 2005/06:KrU28 2005/06:KU14 2005/06:KU5 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:SoU31 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 56 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 210 kB)

Motion 2005/06:Sf329 av Per Bill och Henrik von Sydow (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att gömda flyktingbarn skall få rätt till skolgång samt hälso- och sjukvård i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att polisen förbjuds ingripa mot gömda flyktingbarn i skolan eller i hälso- och sjukvården i enlighet med vad som anförs i motionen.1 1


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf329 av Per Bill och Henrik von Sydow (m) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Formerna för hur detta ska gå till har under årens gång förändrats till att inbegripa insatser från medierna, medborgarna själva genom bl.a. nattvandringar och grannsamverkan, en ökad medvetenhet om hur tryggare stadsmiljöer uppnås, privata


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU36 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 4 Könsneutral äktenskapsbalk 4 Könsroller i kärleken 5 Hatbrott 5 Skyddat boende 6 HBT i utrikespolitiken 7 HBT-personer i asylärenden 8 Examensordning 8 Idrottsvärlden 9 Hälsa och vård 10 Transsexuell 10 Intersexuell 11 Att byta kön 11 Identitetshandlingar 12


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KrU8 2005/06:KU1 2005/06:LU11 2005/06:SfU10 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:UbU11 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla Familjen är viktig och lika mycket värd oavsett om den består av ensamstående med barn, två kvinnor med barn, två män med barn, en kvinna och en man med barn, eller bara två människor


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU22 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Denna motion rör främst lagstiftning inom familjerättens område och på lagutskottets arbetsfält. Motionen syftar till en genomgripande förändring i liberal riktning av den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar men där vi inte inriktar oss på rättvisa mellan föräldrarna utan på


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:LU27 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:Ju563 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lagändring så att juridiska personer skall kunna ställas till svars för arbetsmiljöbrott. Inledning I Arbetsmiljöverkets rapport 2005:1, Internkontroll av arbetsmiljön och Systematiskt arbetsmiljöarbete i brottmålsdomar


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju563 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ju559 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställningen: A 4:1 Polisorganisationen 700 000 000 A 4:3 Åklagarorganisationen 40 000 000 A 4:5 Domstolsväsendet m.m. 200 000 000 A 4:6 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ju559 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Ju552 av Sylvia Lindgren och Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vapenförvaring och bristande kontroll. Motivering I genomsnitt begicks drygt tre grova våldsbrott med skjutvapen varje dag i Sverige förra året. I samband med mord, mordförsök och rån användes vapen vid totalt 1 187


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju552 av Sylvia Lindgren och Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 38 kB)