Dokument & lagar (504 träffar)

Motion 2005/06:Ju445 av Torkild Strandberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett enhetligt system för identitetskort. Motivering De regler som gäller vid utfärdandet av legitimationer grundar sig på en överenskommelse mellan bl.a. Svenska Bankföreningen, Posten, Finansdepartementet och Finansinspektionen.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju445 av Torkild Strandberg (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Ju440 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att kunskapen om sambanden mellan kriminalitet och neuropsykiatriska funktionshinder implementeras i kriminalvården och i det brottsförebyggande arbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju440 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:Ju439 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Stoppa barnpornografin 2 Internet och barnpornografin 3 Förbjud barnpornografi on-line 3 Blockering av barnpornografi 3 Förbättra barndefinitionen 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju439 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:Ju438 av Peter Althin m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag till riksdagen om en ny lag om utvidgat krav på ingripande vid brott m.m. Inledning Ett mått på vilka värden som råder i samhället är i vilken grad vi är beredda att hjälpa människor i vår närhet. Vår benägenhet att hjälpa verkar ha


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju438 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:Ju437 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 3 Varför lägger socialdemokraterna ned tingsrätter 3 Lokal förankring 4 Kansliställen och tingsställen 5 Kompetens och arbetsbelastning 5 Domarnas löner och tillsättning 6 Nämndemannauppdraget 7 Utvärdering 8 Sammanlägg tingsrätter


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:Ju437 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:Ju436 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 2 Åklagarväsendet 2 Samverkan mellan polis och åklagare 3 Ungdomsrotlar för unga brottslingar 4 Tillsynen över åklagarorganisationen 4 Åklagarna och EU 5 Ekobrottsmyndigheten EBM 6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ju436 av Olle Sandahl m.fl. (kd) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:Ju435 av Peter Althin m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 19 polislagen 1984:387 även skall omfatta bilar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de som innehar ett illegalt skjutvapen skall dömas för grovt vapenbrott. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ju435 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Ju434 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till alkoholtest vid omhändertaganden enligt lagen 1976:511 om omhändertagande av berusade personer LOBMotivering Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju434 av Olle Sandahl m.fl. (kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga utan är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjligheter att förverkliga sina rättigheter, men även om deras skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:FiU18 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU15 2005/06:LU20 2005/06:SfU13 2005/06:SfU4 2005/06:SfU8 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU5 2005/06:UbU15 2005/06:UbU4 2005/06:UbU6 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 213 kB)

Motion 2005/06:A311 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att arbeta mot den schabloniserade bilden av mannen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om målet att människor skall befrias från könsrollerna och de beteenden


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:JuU22 2005/06:SfU1 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A311 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 73 kB)

EU

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen 5 4 Ett starkt och avgränsat EU 6 5 Bättre förutsättningar för företagande och nya jobb 9 5.1 Främja tillväxten och dynamiken i den europeiska ekonomin 9 5.1.1 Ökade insatser för företagande


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:FöU1 2005/06:JuU14 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU4 2005/06:NU11 2005/06:NU14 2005/06:NU16 2005/06:NU7 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5 2005/06:UbU6 2005/06:UU10 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:U289 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Dagens utmaningar inom utrikes- och säkerhetspolitiken 5 4 Den europeiska dimensionen 6 4.1 En stark svensk röst i Europasamarbetet 6 4.2 Den fortsatta EU-utvidgningen 6 4.3 EU:s grannländer 8 4.4 EU:s och Sveriges ansvar för frihet,


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17 2005/06:KU1 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU18 2005/06:UU2 2005/06:UU20 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2005/06:U289 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 162 kB)

Motion 2005/06:T561 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en kulturpolitik för regional utveckling.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en fjärde polishögskola förläggs till Karlstad/Hammarö.2 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KrU16 2005/06:TU1 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:T561 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:So646 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Historik 4 5 Kostnader och resurser 4 6 Psykisk sjukdom och folkhälsa 6 7 Rädslan för medicin 6 8 Den psykiska ohälsans omfattning 7 8.1 Äldre och psykisk sjukdom 7 8.2 Demens 8 8.3 Depression och självmord 9 8.4 Psykoser 9


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22 2005/06:SfU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU15 2005/06:SoU17 2005/06:SoU6 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So646 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Äldre är en resurs och tillgång 3 4 Ekonomisk trygghet på äldre dar 5 4.1 En politik för högre pensioner 5 4.2 Ökad trygghet med ett förändrat regelverk 6 4.3 Särskild satsning på pensionärerna 7 5 Lättare att arbeta för medelålders


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 152 kB)

Motion 2005/06:So548 av Göran Lindblad och Ewa Björling (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Psykiskt sjuka våldsverkare. 3 4.1 Återfall och straff. 3 5 Återfall och tvångsvård. 3 6 Riskförebyggande långvarig behandling 4 7 Psykiskt sjuka offer 5 7.1 Samhällets misslyckande 5 8 En omedelbar förändring 6 2 Förslag


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:So548 av Göran Lindblad och Ewa Björling (m) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:So469 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 En liberal vision 3 Värderingar för en bättre socialtjänst 4 Socialtjänstens dubbla uppgifter 5 Utveckling genom mångfald 5 Utbildning 6 Karriärmöjligheter i socialtjänsten 7 Tillsyn 7 Jobb i stället för bidrag 8 Respekt och


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:So469 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den regionala beslutskraften och beslutskompetensen bör utvidgas för Skånes del.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:KU25 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:NU14 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SoU12 2005/06:TU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:N380 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta bensin- och dieselskatter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om snedvridande konkurrensvillkor för livsmedels- och jordbruksnäringen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KU25 2005/06:KU5 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:N380 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (m) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:N309 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det offentligas uppgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokal förvaltning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äganderätten


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KU7 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:N309 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) (doc, 69 kB)