Dokument & lagar (298 träffar)

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att målet för handikappolitiken bör vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB)

Motion 2005/06:A5 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsdepartement och jämställdhetsminister utan andra uppdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsutskott i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:KrU14 2006/07:KU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:A5 av Gudrun Schyman (-) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för den kristdemokratiska jämställdhetspolitiken är alla människors absoluta och okränkbara värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga. Det är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjlighet att förverkliga sina rättigheter,


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 112 kB)

Motion 2005/06:Kr42 av Monica Green och Helene Petersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkbildningsinsatser för att förbättra förutsättningarna för användande av modern teknik för medborgarna. Motivering I propositionen föreslås att regeringen lämnar i uppdrag till Folkbildningsrådet att genomföra


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr42 av Monica Green och Helene Petersson (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr41 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkbildningens betydelse för ett Sverige där människor kan växa och tillsammans bygga samhället underifrån. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad samverkan samt enhetliga


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Kr41 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidrag till de centrala amatörkulturorganisationerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att folkbildningsanslaget inte skall användas till att finansiera forskning om folkbildningen.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevara folkbildningens särart. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten skall stödja folkbildningen på ett övergripande plan. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Kr38 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en bibehållen ordning av statens syften med folkbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ambitionen att minska behovet av det individuella programmet genom att


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr38 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Kr36 av Margareta Andersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att nuvarande möjligheter att söka och ta emot allmänna medel för lärarfortbildning bör vidgas till att gälla även andra särskilda utbildningsinsatser av engångskaraktär. Motivering I propositionen Viktigare än


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr36 av Margareta Andersson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Kr34 av Nina Lundström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en sammanhållen minoritetspolitik för public service-verksamheten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansiering av programverksamhet för nationella minoriteter.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Kr34 av Nina Lundström (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flytta fokus från organisation till public service-funktion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att direkt sponsring över huvud taget inte skall förekomma i public service.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Kr32 av Berndt Ekholm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hållbar utveckling för den kommande tillståndsperioden. Motivering Rubricerade proposition ger förslag till grundläggande principer, villkor och riktlinjer för det sändningstillstånd som skall gälla för 20072012 för


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr32 av Berndt Ekholm (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr37 av Kent Olsson m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en definition av vad som är folkbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av folkbildningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr37 av Kent Olsson m.fl. (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Kr31 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tv-sändningar skall göras tillgängliga för synskadade. Viktigare än någonsin för vem I denna motion kommer jag bara att ta upp den del som berör tillgänglighet för personer med funktionshinder. Under en följd av


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr31 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om public service i en föränderlig tid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om direkt sponsring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om indirekt


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Kr29 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 17 som reglerar principerna kring föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser endast skall gälla föreningar som inte är medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr29 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsportens sociala betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om attityder kring kampsport. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 17 som reglerar principerna


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Kr27 av Margareta Andersson och Sven Bergström (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:147. Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag om förbud mot kampsporter som innehåller våld mot huvudet. Riksdagen begär att regeringen vid avslag på motionsförslag 1 återkommer med förslag om att Socialstyrelsen skall vara den myndighet


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr27 av Margareta Andersson och Sven Bergström (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsporternas betydelse för ungdomens fysiska, psykiska och sociala utveckling. Motivering Kampsporterna utgör i dag en viktig mötesplats mellan olika grupper och olika åldrar i vårt samhälle. Många ungdomar framför


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp) (doc, 39 kB)