Dokument & lagar (82 träffar)

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 v072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 329 kB)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform mp036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget angående barntid.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att DO, Homo, Jämo och HO bör sammanföras i en gemensam myndighetsorganisation,


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 61 kB)

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 3 4 Bakgrund 3 5 Förslagens övergripande konsekvenser 4 6 Vänsterpartiets ställningstagande 5 6.1 En mer enhetlig


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 101 kB)

Motion 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. mp Järnvägssatsningar mp851 1 Sammanfattning At bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn den svåraste utmaningen transporterna står för en stor del av vår klimatpåverkan,


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:TU11 2007/08:TU6 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer v201 Sammanfattning För att minska tågförseningar, höja kvaliteten och få fler att ta tåget vill vi under en åttaårsperiod avsätta 8 000 miljoner kronor till ökat banunderhåll. Vi avsätter också under fyra år 1 000 miljoner kronor


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön budget för en ny tid mp401 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 6 4 Den ekonomiska politiken 7 4.1 Det ekonomiska läget 7 4.2 Regeringens ekonomiska politik 9 5 Budgetpolitiska mål och förslag till utgiftsramar 15


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:SfU4
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 928 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s Tilläggsbudget för 2007 s16001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställning: Anslag tusental kronor Avvikelse från proposition UO 2 A 1:5 Statistiska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v680 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 5 3 Regeringens skattepolitik 6 4 Regeringens förslag i budgetpropositionen 6 5 Skatt på inkomster 7 5.1 Regeringens förslag 7 5.1.1 Jobbskatteavdraget 7 5.1.2 Förmånsskatt på


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner v634 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att regeringens neddragningar av skatteutjämningssystemet till kommunsektorn avvisas. I stället vill vi att den tidigare överenskomna nivån ska gälla också för 2009 och


Utskottsberedning: 2007/08:FiU3 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v850 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anges i motionen. Riksdagen godkänner att under 2008 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp


Utskottsberedning: 2007/08:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning v851 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 108 kB)

Motion 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v401 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2007/08:SoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. v Hälso- och sjukvård för alla v418 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Sjukvården och samhället 3 5 Jämställd vård 4 6 32 000 jobb i hälso- och sjukvården 5 7 Behoven går före vinsten 6 8 En mer


Utskottsberedning: 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 91 kB)