Dokument & lagar (562 träffar)

Motion 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. v082 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:JuU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Proposition 2007/08:163

Regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, Prop. m.m. 2007/08:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det


Utskottsberedning: 2008/09:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:163 (pdf, 792 kB)

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor s96014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Proposition 2007/08:144

Regeringens proposition 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot Prop. organiserad brottslighet 2007/08:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:144 (pdf, 276 kB)

Proposition 2007/08:141

Regeringens proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk Prop. bevisinhämtningsorder 2007/08:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom Europeiska unionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:141 (pdf, 526 kB)

Proposition 2007/08:132

Regeringens proposition 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till Prop. informationssystemet för viseringar VIS i syfte 2007/08:132 att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson


Utskottsberedning: 2007/08:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:132 (pdf, 369 kB)

Proposition 2007/08:139

Regeringens proposition 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor Prop. 2007/08:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade år 2005 omfattande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:139 (pdf, 323 kB)

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare s96011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Kriminalvården. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s96013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tingsrättsorganisationen som den ser ut i dag inte bör


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att dömande verksamhet i Landskrona


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s41005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Katrineholms tingsrätt kvarstår som egen domstol. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet s96012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:83. Motivering Det är angeläget att det internationella polissamarbetet utvecklas så att kampen mot den gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s40001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Motala ska behållas som kansliort inom Linköpings tingsrätt.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. 2 Inledning Allt fler med psykiska


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen s96010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2007/08:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju33 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju33 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre krav på kunskaper om könsmaktsordningen, sexualiserat våld


Utskottsberedning: 2007/08:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju33 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju25 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju25 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet. Inledning Vänsterpartiet är positivt till samarbete mellan länder


Utskottsberedning: 2007/08:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju25 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Skrivelse 2007/08:117

Regeringens skrivelse 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Skr. 2007/08:117 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för hur tingsrättsorganisationen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2007/08:117 (pdf, 210 kB)